ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Nieuczciwa reklama – czym jest?

Co musisz wiedzieć?

Nieuczciwa reklama - czym jest?

Plan Marketingowy w firmie

nieuczciwa konkurencja

Czym jest LinkedIn i dlaczego warto go mieć?

Nieuczciwa reklama to jednej z elementów  nieuczciwej konkurencji, której definicja jest zawarta w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Właśnie dlatego na wstąpię warto zaznaczyć, czym jest nieuczciwa konkurencja…

Działania nieuczciwej konkurencji to te, które odznaczają się sprzecznością z prawem, czy dobrymi obyczajami. Nasze działania nie mogą zagrażać innym przedsiębiorcom i to jest kluczowe.

Najpopularniejsze formy nieuczciwej konkurencji:

 • zakłamanie pochodzenia towarów,
 • wprowadzenie w błąd poprzez nieprawidłowe oznaczenia firmy lub towarów,
 • złamanie zasady tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • pomawianie przedsiębiorstwa,
 • ograniczenie lub utrudnianie dostępu do rynku,
 • NIEUCZCIWA REKLAMA,
 • namawianie do niewypełnienia umowy,
 • próba przekupienia osoby publicznej,
 • sprzedaż lawinowa

…i wiele innych.

Jak widzicie, nieuczciwa reklama jest jednym z głównych elementów nieuczciwej konkurencji.

Czym jest nieuczciwa reklama?

Niejednokrotnie firmy prowadzą szeroko zakrojone kampanie reklamowe, które mają duży wpływ na odbiór marki, ale również na odbiór konkurencji. Kiedy zaczyna się nieuczciwa reklama?

Otóż, co kraj to obyczaj! Reklama ogólnie dostępna w Polsce, może okazać się niedopuszczalna w innym kraju. Skupmy się więc na naszej ojczyźnie.

Ponieważ pojęcie reklamy jest niezwykle szerokie, ciężko byłoby stworzyć definicję reklamy nieuczciwej. Są jednak niepodważalne elementy, które poniekąd definiują nieuczciwe działania. Przede wszystkim reklama uczciwa będzie zgodna z prawem zarówno ogólnym, jak i związanym z uczciwą konkurencją. Można powiedzieć, że kluczem jest stworzenie reklamy zachęcającej. Jej celem jest wywołanie pozytywnych odczuć względem firmy, a nie negatywnych względem jej konkurencji. Jak wiemy z doświadczenia, są firmy, które działają na krawędzi, bowiem wystarczy sięgnąć po przykład najpopularniejszych napojów gazowanych, aby zobaczyć próby nawiązywania do konkurencji.

Kiedy mówimy o reklamie – myślimy telefonizacja. Pamiętajmy jednak, że reklamy są również nieodłącznym elementem radia, gazet, internetu i innych…

Definicja nieuczciwej reklamy to między innymi:

 • wprowadzanie w błąd,
 • nierzetelne porównywanie produktów z tej samej kategorii,
 • jawna dyskredytacja konkurencji,
 • powodowanie pomyłek w identyfikacji między przedsiębiorstwem, a konkurentem

…i wiele innych

Video button