ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Międzynarodowe doradztwo podatkowe we Wrocławiu

Profesjonalne wsparcie

Księgowość międzynarodowa

Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo planuje transakcje z podmiotami zagranicznymi lub rozważa podjęcie działalności za granicą, oferujemy Państwu nasze usługi obejmujące ksiągowość międzynarodową. wsparcie w ocenie skutków podatkowych planowanych / podjętych działań.

Księgowość międzynarodowa Wrocław
Współpraca

Zakres usług

Księgowość międzynarodowa to specjalnośc naszych współpracowników, bardzo dobrze znają się oni na transakcjach z podmiotami z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz zagadnieniach niemieckiego prawa podatkowego.

Nasza księgowość międzynarodowa obejmuje w szczególności następujące czynności:

 • Analizę transakcji międzynarodowych i ich wpływ na opodatkowanie w Polsce i za granicą,
 • Doradztwo i wsparcie w zakresie opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów międzynarodowych umów i konwencji w sprawach zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu dochodów i majątku,
 • Doradztwo w zakresie dokumentacji dotyczącej stosowanych cen transferowych,
 • Bieżące doradztwo podatkowe oraz wsparcie rozliczeń podatkowych w Republice Federalnej Niemiec.

Przemieszczasz własne towary na terytorium RFN lub dokonujesz w Niemczech sprzedaży? Świadczysz usługi budowlane lub przewozu osób? Już podlegasz lub możesz podlegać niemieckiemu podatkowi od wartości dodanej. Zapoznaj się z naszą informacją o niemieckich obowiązkach podatkowych w VAT zagranicznych przedsiębiorców.

Ustalimy Państwa obowiązki podatkowe w Niemczech, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzimy Państwa przedsiębiorstwo przez rejestrację na VAT w niemieckim urzędzie skarbowym oraz udzielimy Państwu wszelkiego wsparcia w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych w niemieckim podatku od wartości dodanej.

Co do zasady, przedsiębiorcy posiadający w Polsce miejsce zamieszkania lub siedzibę, dokonujący dostaw towarów na rzecz niemieckich przedsiębiorców lub świadczących dla nich usługi nie mają obowiązku rejestrowania się na VAT w Niemczech, a tym samym rozliczać w Niemczech podatku VAT od powyższej sprzedaży.

Niemniej jednak, od powyższej generalnej zasady są wyjątki.

Obowiązkowej rejestracji na VAT podlegają m.in. zagraniczni przedsiębiorcy, którzy:

 • dokonują z zagranicy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami, której wartość przekroczyła w roku kalendarzowym 100.000 EUR
 • świadczą na terytorium RFN usługi budowlane dla osób niebędących przedsiębiorcami
 • świadczą na terytorium RFN usługi przewozu osób
 • wprowadzają (importują) towary na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, których dopuszczenie do wolnego obrotu (tzw. oclenie) następuje na terytorium RFN
 • przemieszczają na terytorium RFN własne towary celem składowania
 • przemieszczają na terytorium RFN towary nabyte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • dokonują dostaw towarów z terytorium RFN, tzn. sprzedaży towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium RFN
 • są odbiorcami usług budowlanych świadczonych przez zagranicznych podwykonawców
 • posiadają w RFN stałą palcówkę, poprzez którą częściowo lub całkowicie prowadzą działalność gospodarczą

Zagraniczni przedsiębiorcy, wobec których powstał w Republice Federalnej Niemiec obowiązek podatkowy w podatku od wartości dodanej podlegają obowiązkowej rejestracji na VAT w Niemczech oraz są obowiązani do składania miesięcznych zeznań w podatku VAT oraz deklaracji rocznej w terminie do 31 maja roku następnego.

Szczegółowych informacji na temat ewentualnych obowiązków w niemieckim podatku od wartości dodanej oraz innych, związanych z księgowością międzynarodową, udzielą Państwu nasi doradcy podatkowi.

Napisz do nas!

Umów się na spotkanie już dziś!

Video button