ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Kadry i płace we Wrocławiu

Optymalizacja podatkowa

Kompleksowa obsługa w zakresie kadr i płac

Proponujemy Państwu obsługę procesu administracji przedsiębiortwa z tytułu rozliczeń wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społecznie.

Jedynie kompleksowa obsługa w zakresie kadr i płac pozwala na przejrzystość rozliczeń oraz legalność podejmowanych działań przez pracodawcę. W ramach usługi proponujemy:

Rozliczenia płacowe oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  • Tworzenie list płac pracowników oraz list wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • Uzupełnianie i weryfiakcja druków ZUS RMUA,
  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz raportów imiennych: ZUS RCA, ZUS RSA, etc.
  • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4),
  • Przygotowywanie rocznych deklaracji płatnika na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), informacji o dochodach pracowników (PIT-11, PIT-8B) oraz rocznego obliczenia podatku od dochodów pracowników (PIT-40).

Prowadzenie spraw kadrowych

  • Dokumentacja dotycząca nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia, np. na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • Sporządzanie ewidencji czasu pracy, nieobecności, urlopów, etc.
  • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • Bieżąca sprawozdawczość.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej reprezentujemy naszych klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz w postępowaniach dotyczących powierzonych nam rozliczeń.

Napisz do nas!

Umów się na spotkanie już dziś!

Video button