ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Doradztwo podatkowe we Wrocławiu

Optymalizacja podatkowa

Bieżące doradztwo podatkowe

Podatki stanowią dla przedsiębiorcy jedno z głównych obciążeń działalności gospodarczej, zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym. Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych z budżetem jest od lat wymieniane przez przedsiębiorców jako jedno z głównych zagrożeń działalności gospodarczej.

Jeżeli uważają Państwo, że potrzebują wsparcia doradcy, prosimy o kontakt już dziś i umówienie terminu spotkania z doradcą we Wrocławiu.

Oferujemy Państwu nasze wsparcie celem zminimalizowania możliwych do przewidzenia ryzyk oraz zrealizowania potencjalnych optymalizacji podatkowych.

Doradztwo podatkowe Wrocław
Współpraca

Zakres usług

Nasze usługi z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

 • Opracowanie opinii podatkowych, interpretacji oraz bieżących wyjaśnień przepisów podatkowych,
 • Planowanie podatkowe obejmujące zarówno wypracowanie strategii podatkowej jak i wsparcie przy jej wdrażaniu,
 • Wskazanie możliwych do zrealizowania optymalizacji podatkowych poprzez implementację odpowiednich instrumentów polityki podatkowej oraz bilansowej,
 • Analizę umów pod kątem podatkowym,
 • Sporządzanie deklaracji, wniosków oraz innych wystąpień podatkowych,
 • Przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów o wiążące interpretacje podatkowe,
 • Informowanie o zmianach przepisów podatkowych,
 • Analizy wybranych zagadnień podatkowych.

Współpracujemy w oparciu o umowy ryczałtowe jak i jednorazowe zlecenia.

Dokumentacja podatkowa

Proponujemy Państwo nasze wsparcie w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej, w szczególności dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi (dokumentacja TP).

Doradztwo strukturalne

W ramach planowania efektywnych struktur gospodarczych oferujemy Państwu doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy organizacyjno-prawnej dla nowopowstałych podmiotów oraz reorganizacji przedsiębiorstw istniejących, w szczególności polegające na:

 • Wyborze optymalnej pod względem podatkowym formy prawnej,
 • Wyborze optymalnej formy prawno-organizacyjnej pod kątem obciążeń administracyjno-podatkowych,
 • Wsparciu przy procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, np. w wyniku zmiany formy prawnej, fuzji i przejęć, zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji, likwidacji działalności, etc.

Przeglądy podatkowe

Oferujemy Państwu kompleksowe przeglądy rozliczeń podatkowych celem zidentyfikowania ewentualnych ryzyk oraz możliwych do zrealizowania optymalizacji podatkowych.

Nasze usługi obejmują audyt procedur oraz dokumentacji podatkowej jak i szczegółową analizę wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa, np.:

 • Transakcji,
 • Wskazanych podatków,
 • Wskazanych pozycji majątku.

W ramach przeglądu wskażemy Państwu możliwości ograniczenia lub wyeliminowania zidentyfikowanych ryzyk oraz zrealizowania ewentualnych optymalizacji podatkowych.

Postępowania podatkowe

Świadczymy pomoc w postępowaniach podatkowych: czynnościach sprawdzających, kontrolach podatkowych oraz innych postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Nasz udział w postępowaniu podatkowym może polegać na:

 • Analizie materiału dowodowego,
 • Opracowaniu strategii działania,
 • Reprezentowaniu Klienta przed organami podatkowymi lub sądem administracyjnym,
 • Sporządzaniu pism procesowych,
 • Analizie postępowań pod kątem możliwości ich dalszego prowadzenia lub ponownego podjęcia postępowań zakończonych decyzjami.

Opinie o centrum podatkowym we Wrocławiu są szerokodostępne. Zapraszamy do kontaktu.

Napisz do nas!

Umów się na spotkanie już dziś!

Video button