ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Oprogramowanie dla firm

Rozwiązania dla małych i średnich firm

Program Comarch OPT!MA

Gospodarczy sukces naszych Klientów jest głównym miernikiem naszych własnych osiągnięć. Wierzymy, iż sprawna administracja oraz wynikający z niej dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji jest gwarantem sukcesu gospodarczego przedsiębiorcy.

Oferujemy Państwu nasze wsparcie przy zakupie oraz wdrożeniu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. Proponowane przez nas rozwiązania oparte są na oprogramowaniu Comarch OPT!MA.

Naszą ofertę kierujemy do małych i średnich firm usługowych i handlowych.

Oprogramowanie Optima
OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

O Comarch OPT!MA

Program Comarch OPT!MA obsługuje podstawową działalność przedsiębiorstw, w szczególności:

 • Fakturowanie, w tym obsługę kas fiskalnych,
 • Gospodarkę magazynową,
 • Rozrachunki z kontrahentami, pracownikami, urzędami,
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz naliczanie wynagrodzeń,
 • Obsługę kas i rachunków bankowych, w tym importy oraz eksporty danych do systemów bankowości elektronicznej,
 • Ewidencję środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz umorzeń.

Oprogramowanie Comarch OPT!MA posiada strukturę zintegrowanego systemu modułów (Kasa/Bank, Handel, Kadry i Płace, Księga Handlowa, etc.), w wyniku której jego zakup, wdrożenie oraz późniejsza eksploatacja są korzystniejsze finansowo, w porównaniu do systemów niezintegrowanych. Struktura modułowa zapewnia możliwość późniejszej rozbudowy.

Dodatkowo oprogramowanie Comarch OPT!MA wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez możliwość zestawiania oraz analizowania informacji o:

 • stanie środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach,
 • planowanych wydatkach/przychodach na wybrany rachunek/kasę według kategorii,
 • liście największych dłużników i wierzycieli firmy,
 • zestawieniu kosztów używania samochodów prywatnych według przejazdów,
 • zestawieniu wartości środków trwałych według grup lub kategorii,
 • sprzedaży według towarów lub kontrahentów,
 • liście najlepiej sprzedawanych towarów,
 • rozkładzie w czasie planowanych dostaw towarów,
 • wskaźnikach magazynowych,
 • kosztach rodzajowych wynagrodzeń w zadanym okresie czasu,
 • czasie i kosztach kontaktów według kontrahentów,
 • najczęściej używanych częściach serwisowych,
 • oraz wielu innych.

Więcej informacji o oprogramowaniu Comarch OPT!MA znajdą Państwo na stronach Comarch.

Nasze wsparcie

Wdrożenia Comarch OPT!MA

Oferujemy Państwu nasze wsparcie przy:

Zakupie licencji

Definiowaniu procesów

Konfiguracji oprogramowania

Zakupie sprzętu, konfiguracji otoczenia sieciowego oraz migracji danych

Oprogramowanie może zostać zainstalowane na pojedynczych komputerach, w otoczeniu sieciowym Klienta, udostępnionym przez nas serwerze terminali. Koszt i zakres wdrożenia ustalamy z każdym Klientem indywidualnie biorąc pod uwagę potrzeby Klienta oraz oczekiwaną strukturę organizacyjną.

Oprogramowanie Optima

Napisz do nas!

Umów się na spotkanie już dziś!

Video button