ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Chcesz wprowadzić swój produkt na rynek Unii Europejskiej? Sprawdź, jakie są zasady.

Chcesz wprowadzić swój produkt na rynek Unii Europejskiej? Sprawdź, jakie są zasady.

content marketing

Sprawdź, jakie są zasady.

Prowadzisz sprzedaż towarów w Polsce, ale chcesz rozszerzyć swoją działalność na terytorium Unii Europejskiej? Sprawdź, jakie są zasady. 

Na wstępie warto powiedzieć, czym jest i na czym polega jednolity rynek towarów. Jednolity rynek towarów oznacza swojego rodzaju swobodę w przepływie produktów pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Istnieją nieliczne wyjątki. Wszelkie zasady związane z wprowadzaniem produktów muszą być uzgodnione przez wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. 

Wyróżniamy dwa obszary, z których możemy dowiedzieć się czegoś więcej o ww. zasadach – obszar zharmonizowany i obszar niezharmonizowany. 

Obszar zharmonizowany

Są to takie zasady, które już zostały określone w prawodawstwie, czyli w dyrektywach oraz rozporządzeniach. Takie zasady dotyczą produktu jako takiego, jego ewentualnej łatwopalności, higieny użytkowania itp. Poza tym znajdziemy w nich informacje dotyczące procesu powstawania danego towaru, czy jego właściwości. 

Należy podkreślić, że każdy sektor produktów może mieć zupełnie inne wymagania. Dla niektórych sektorów zasady będą bardzo ogólne, zaś szczegółowe informacje może określać już sam producent. Są jednak też takie branże jak np. chemiczna, w których cała specyfikacja jest bardzo szczegółowo określone w przepisach unijnych. 

UWAGA! Pamiętaj, że przy wprowadzaniu na rynek danego produktu, zawsze warto upewnić się, jakie są wobec niego wymagania unijne. Tego możesz dowiedzieć się w wyszukiwarce Komisji Europejskiej. 

Obszar niezharmonizowany 

Tu nie ma mowy o unijnych przepisach, a o krajowych przepisach technicznych. Oznacza to tyle, że Jeżeli chcemy wprowadzić na rynek danego kraju europejskiego nasz produkt, to musimy spełniać warunki określone w przepisach tego właśnie kraju. W przypadku naszego kraju tego typu zasady będą regulowane w rozporządzeniach czy ustawach. 

W przypadku obszaru niezharmonizowanego niezbędne jest stosowanie zasady wzajemnego uznawania, która zakłada, że jeżeli produkt został już wypuszczony do sprzedaży w jednym z krajów Unii Europejskiej, to kolejne kraje również muszą umożliwić dopuszczenie towaru, o ile oczywiście został on dopuszczony wcześniej zgodnie z prawem. Istnieje zasada, która mówi o tym, że jeżeli dany produkt został dopuszczony do sprzedaży w jednym z krajów europejskich, tzn. że spełnia on normy bezpieczeństwa i może być dopuszczony do sprzedaży w każdym innym kraju UE. 

Ogólne zasady 

Może się zdarzyć tak, że dany towar nie został zakwalifikowany ani do obszaru zharmonizowanego, ani do niezharmonizowanego. Co wtedy? 

W takim przypadku obowiązywać będą generalne przepisy o bezpieczeństwie produktów. 

Kwestie ogólnego bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej reguluje 👇Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

W Polsce jest to z kolei👇

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Co należy wziąć pod uwagę, określając bezpieczeństwo produktu dopuszczanego na rynek?
  1. Skład, główne cechy produktu, opakowanie, instrukcję (montażu, aktywowania, konserwacji lub instalacji).
  2. Jeżeli przewidujemy, że dany produkt będzie mógł współpracować z innymi produktami, należy zaznaczyć, jak może oddziaływać na inne produkty. 
  3. Określenie wyglądu i oznakowania towaru. 
  4. Informacje dotyczące ostrzeżeń i postępowania w przypadku zużycia. 
  5. Wyznaczenie grup osób zagrożonych przez produkt – dzieci, osoby starsze itp. 

Jak widać, bezpieczeństwo towarów ma niezwykle duże znaczenie w udostępnianiu ich na rynku Unii Europejskiej. Teraz wiecie już, na co zwrócić uwagę, kiedy chcecie posłać swój produkt poza granice Polski! 

Video button