ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Formy opodatkowania

Wysokość ponoszonych obciążeń

Rodzaje opodatkowania

Rodzaj opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpływa zarówno na wysokość ponoszonych obciążeń fiskalnych, jak i rodzaj prowadzonej księgowości. Polskie ustawodawstwo przewiduje cztery formy opodatkowania.

Skala podatkowa 18%, 32%

 • podstawowy rodzaj opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej;
 • podatek obliczany jest od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo;
 • 18% podatek naliczany jest do kwoty 85 528zł dochodu;
 • przekroczenie dochodu 85 528zł wymaga odprowadzenia podatku w wysokości 32% od nadwyżki;
 • możliwość stosowania ulg podatkowych;
 • nie ma wymogu zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania(z wyłączeniem sytuacji, gdzie przedsiębiorca w poprzednich latach korzystał z innych form opodatkowania, a od nowego roku zamierza stosować skalę podatkową).

Jednolita stawka podatkowa 19%

 • korzystne rozwiązanie dla podmiotów, które osiągają wysokie dochody w skali roku;
 • podatek obliczany jest od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo;
 • stawka podatku w wysokości 19% nie jest uzależniona od wysokości dochodu;
 • brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych- m.in. ulga na dzieci, a także wspólnego rozliczenia z małżonkiem;
 • wybór jednolitej stawki podatkowej należy zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej;
 • podatek obliczany jest od przychodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo;
 • wybór tej formy opodatkowania uprawnia przedsiębiorcę do prowadzenia uproszczonej ewidencji;
 • brak możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem;
 • obowiązujące niższe stawki podatkowe- 20%- wolne zawody, 17% usługi niematerialne, np. wynajem samochodów, 8,5%- działalność usługowa, 5,5%- działalność wytwórcza i budowlana, 3%- działalność gastronomiczna;
 • wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Karta Podatkowa

 • uproszczony rodzaj opodatkowania działalności gospodarczej;
 • forma przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących ściśle określony rodzaj działalności- usługowa;
 • wytwórczo-usługowa lub handlową;
 • wysokość podatku ustalana jest przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na podstawie decyzji administracyjnej- wysokość podatku nie jest uzależniona od dochodu i przychodu wygenerowanego przez przedsiębiorstwo;
 • na wysokość podatku wpływają: rodzaj prowadzonej działalności, liczba pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę, miejscowość gdzie wykonywana jest działalność gospodarcza;
 • przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej.

Napisz do nas!

Umów się na spotkanie już dziś!

Video button