ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Jak powinna wyglądać komunikacja w dobrze prosperującej firmie?

Dlaczego tak ważna?

Komunikacja w firmie

Każdy, kto prowadzi firmę, składającą się z większego lub mniejszego zespołu wie, jak ważna jest komunikacja. Porozumiewanie się między pracownikami na różnych szczeblach jest kluczem do sukcesu firmy. Niedopowiedzenia i niejasności na linii komunikacji w firmie mogą realnie wpłynąć na jej funkcjonowanie, a nawet na spadek przychodów. Działa to również w drugą stronę. Przedsiębiorstwo, w którym komunikacja funkcjonuje na wysokim poziomie, ma większą łatwość w rozwijaniu się i zwiększaniu przychodów.

W celu stworzenia dobrej komunikacji w firmie należy zacząć od początku i zastanowić się nad tym, jakie rodzaje komunikacji w firmie można wprowadzić w życie?

Literatura wyróżnia trzy podstawowe rodzaje komunikacji w firmie:

  • komunikacja pionowa – jak sama nazwa wskazuje, chodzi o komunikację góra – dół i dół – góra, a więc komunikację między zwierzchnikami a podwładnymi. W tym przypadku możemy wyróżnić komunikację w górę, czyli porozumiewanie się pracowników (pracowników, managerów, kierowników…) niższych szczebli z szefostwem . Ten typ komunikacji cechuje się przede wszystkim dużą ilością dokumentów i raportów, ponieważ to one będą dowodem na postępy lub ich brak w pracy w pracowników i w rozwoju firmy. Doświadczenie podpowiada, że ten typ komunikacji musi być również zwięzły i jasny. Jeżeli pojawiają się prośby i pytania do szefostwa, warto się wcześniej do tego przygotować, aby móc otrzymać później jasną odpowiedź. Jak nie trudno się domyślić, istnieje również komunikacja w dół. To komunikacja szefa ze swoimi pracowniami. Cechuje ją przede wszystkim czas na wysłuchanie problemów, zlecenie zadań, informacja zwrotna co do pracy pracowników. To czas i przestrzeń na szczerość, bo dzięki niej możemy poprawić komfort swojej pracy.
  • komunikacja pozioma – komunikacja pozioma to nic innego jak sposób porozumiewania się między pracownikami tego samego szczebla, dotyczy to również szefostwa. To niezwykle ważny element współpracy, bo stanowi linię porozumienia pracowników, którzy pracują razem na co dzień. Aby komunikacja przebiegała sprawnie i korzystnie dla firmy, każdy powinien wykazać się zrozumieniem, umiejętnością dzielenia się obowiązkami i brania odpowiedzialności za swoje działania.
  • komunikacja ukośna – można powiedzieć, że komunikacja ukośna to taka, która, podobnie jak pozioma, polega na komunikacji osób między osobami z różnych sektorów. Ten typ komunikacji jest o tyle ważny, że często sukces to praca wielu działów. Jeżeli potrafią one dobrze ze sobą współgrać i wymieniać się informacjami, to z pewnością firmie będzie łatwiej osiągnąć zamierzone cele.

Oczywiście, typy komunikacji nie miałyby dużego sensu, gdyby nie zaangażowanie pracowników i szefostwa. Ważne, aby komunikacja była sprawna, a same typy komunikacji mają nadać jej ładu. Jeżeli wiemy, jaka komunikacja jest najbardziej efektywna w danej firmie, mamy już połowę sukcesu za sobą.

Napisz do nas!

Umów się na spotkanie już dziś!

Video button