ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Rodzaje ewidencji podatkowych

Formy ewidencji księgowej

Ewidencja podatkowa

Ewidencja podatkowa pozwala na dokładne ustalenie obciążeń fiskalnych podmiotu względem państwa. Zgodnie z polskim ustawodawstwem podmioty zobligowane są do rejestracji podejmowanych działań gospodarczych Wybór formy opodatkowania przez przedsiębiorstwo determinuje rodzaj prowadzonej ewidencji podatkowej. Jakie są formy ewidencji księgowej, a jakie są uproszczone formy ewidencji podatkowej?

Księgi rachunkowe

Najbardziej precyzyjny i szczegółowy system ewidencji operacji gospodarczych podmiotu. Pozwala na dokładną analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Obowiązek prowadzenia:

 • spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne;
 • osoby fizyczne wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób fizycznych, jeżeli wartość przychodów netto ustalona za poprzedni rok obrotowy wynosi co najmniej równowartość 1 200 000 euro.

Obowiązki podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe m.in.:

 • szczegółowa ewidencja wszystkich operacji gospodarczych (koszty, przychody, przepływy pieniężne);
 • wykazywanie należności i zobowiązań przedsiębiorstwa;
  • ewidencja środków trwałych;
  • sporządzanie sprawozdania finansowego.

Uproszczone formy ewidencji księgowej

Księga przychodów i rozchodów

Uproszczona forma księgowości przedsiębiorstwa, która pozwala na obliczenie zobowiązań podatkowych wobec państwa na zasadach ogólnych.

Obowiązek prowadzenia:

 • osoby fizyczne wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli wartość przychodów netto ustalona za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro.

Obowiązki podmiotu prowadzącego księgę przychodów i rozchodów m.in.:

 • ewidencja przychodów i kosztów przedsiębiorstwa w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów;
 • ewidencja wyposażenia i środków trwałych.

Ryczałt ewidencjonowany

Uproszczona forma ewidencji operacji gospodarczych przeznaczona dla podmiotów, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązek prowadzenia:

 • Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania i które w roku poprzednim uzyskały przychody nie przekraczające 150 000 euro.

Obowiązki podmiotu korzystającego z ryczałtu

 • Ewidencja przychodów przedsiębiorstwa
 • Ewidencja środków trwałych

Karta podatkowa

Najbardziej uproszczony model księgowości przedsiębiorstwa zarezerwowany dla podmiotów rozliczających się z urzędem skarbowym w formie karty podatkowej. Wysokość zobowiązań podatkowych nie jest uzależniona od dochodu generowanego przez przedsiębiorstwo a jest wynikiem decyzji podatkowej.

Obowiązki podmiotu, który korzysta z karty podatkowej:

 • podmiot nie musi prowadzić księgowości oraz ewidencji przychodów;
 • przedsiębiorca zobligowany jest do wystawiania paragonów i faktur na żądanie klienta.

Napisz do nas!

Umów się na spotkanie już dziś!

Video button