Jak w każdej branży, również w rachunkowości zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do spięć między firmą a kontrahentem. Współpraca powinna odbywać się na zasadzie regularnego wypełniania obowiązków płynących z umowy, a są to przede wszystkim wypełnianie obowiązków oraz zapłata za wykonaną pracę. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, w których umowa musi być rozwiązana. Często dzieje się tak, że powodem jej rozwiązania są właśnie  nieregularne wypłaty wynagrodzeniami biura rachunkowego. 

Jeżeli rozwiązanie umowy idzie w parze z opłaceniem wszelkich zaległości, to nie ma większego problemu. Problem może pojawić się, jednak gdy kontrahent nie chce opłacić zaległości.

Umowa

Warto pamiętać, czy umowa między klientem a biurem rachunkowym będzie zwykle umową starannego działania, co może przypominać umowę zlecenie. Co to oznacza w praktyce? Kodeks Pracy nie reguluje bardzo szczegółowo tego typu umowy, zatem należy przyjąć, że ma ona zawierać wszystkie postanowienia, na które umówiły się strony. To właśnie umowa w przypadku nieporozumień, może rozwiać wątpliwości. 

Jeżeli któraś ze stron umowy nie wypełnia swoich obowiązków, druga strona ma możliwość zerwania tej umowy. 

Uwaga! Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych podlega pod przepis art. 490 § 1 KC. 

Co powinno zrobić biuro rachunkowe, gdy nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę? 

W internecie często pojawiają się pytania, czy biuro rachunkowe może zatrzymać dokumenty klienta do czasu, kiedy ten nie spłaci zaległości. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, biuro rachunkowe może zerwać umowę czy po prostu zaprzestać świadczenia swoich usług. Nie może jednak zatrzymać dokumentów księgowych swojego klienta! Kiedy umowa ustaje, biuro musi zdać wszelką dokumentację. 

Gdyby biuro rachunkowe postanowiło jednak zatrzymać sobie dokumentację klienta, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie musiał zmierzyć się ze sprawą karną. Kodeks Karny jasno mówi o tym, że przetrzymywanie lub zniszczenie takiej dokumentacji może skończyć się grzywną, a nawet pozbawieniem wolności. 

Video button