Czym jest PCC i kto musi go opłacać? Dowiedz się wszystkiego o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

PCC jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Od 2001 r. stanowi zamiennik dla opłaty skarbowej, która swego czasu była konieczna w przypadku umów oraz innych czynności cywilnoprawnych.

Co jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych? 

 • umowa o pożyczkę, 
 • umowa dożywocia,
 • umowa sprzedaży i zamiany zarówno rzeczy, jak i praw majątkowych, 
 • umowa o darowiznę, 
 • ustalenie hipoteki, 
 • umowy spółki,
 • umowy depozytu nieprawidłowego, 
 • umowa o zniesienie współwłasności, 
 • umowa o cześć spadku, 
 • ustalenie użytkowania odpłatnego. 

Uwaga! Zawarcie każdej z wyżej wspomnianych umów bądź dokonanie jakiejś z tych czynności automatycznie narzuca na podatnika obowiązek podatkowy. Jeżeli zachodzą czynności, które zmieniają którąś z umów, to również one podlegają podatkowi — jednak tylko wtedy, gdy wzrośnie podstawa opodatkowania! 

Kto musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? 

Pamiętajmy, że umowy, o których wspomnieliśmy wyżej, są w większości przypadków umowami dwustronnymi. Zatem, która z tych stron będzie musiała opłacić podatek? 

 • umowa o pożyczkę – podatek płaci osoba biorąca pożyczkę,
 • umowa dożywocia — podatek płaci osoba nabywająca własność nieruchomości,
 • umowa sprzedaży i zamiany zarówno rzeczy, jak i praw majątkowych — podatek płaci kupujący, 
 • umowa o darowiznę — podatek płaci osoba obdarowana, 
 • ustalenie hipoteki — podatek płaci osoba, która wydała oświadczenie woli w sprawie ustanowienia hipoteki, 
 • umowy spółki — podatek płaci sama spółka, 
 • umowy depozytu nieprawidłowego – podatek płaci przechowujący, 
 • umowa o zniesienie współwłasności — podatek płaci podmiot nabywający dobra, 
 • umowa o część spadku — podatek płaci podmiot nabywający dobra,
 • ustalenie użytkowania odpłatnego — podatek płaci użytkownik, 
 • spółka cywilna — podatek płacą wspólnicy. 

Jakie są stawki PCC? 

0,1% 

Przy ustanowieniu hipoteki w celu zabezpieczenie istniejących już wierzytelności, to właśnie od nich jest odprowadzany podatek. 

0,5% 

Zarówno w przypadku pożyczki, jak i depozytu nieprawidłowego. Tu podatek może wynosić nawet 20% – o ile podatnik powoła się na zawartą umowę i nie pokryje kwoty podatku. 

Również w przypadku umowy spółek. 

1% 

Umowa sprzedaży, jak i przekazania innych praw majątkowych. 

Także w przypadku umowy odpłatnego użytkowania, tez odpłatnej służebności. Jeżeli w trakcie jakiejkolwiek kontroli podatnik powoła się na zawarcie umowy i podatek nie będzie uregulowany, to będzie on wynosił 20%. 

2%

Sprzedaż nieruchomości, ale także ruchomości, prawa do użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa własnościowego do danego mieszkania, prawa spółdzielczego do jakiegoś użytkowego lokalu czy prawa do jednorodzinnego domu lub jakiegoś lokalu w domu mieszkalnym.

Stawka 2% dotyczy również umów o zamianę, dział spadku, dożywocie, darowizny w przypadku nieruchomości, czy zniesienia współwłasności. 

19 złotych 

Ustalenie hipoteki przy zabezpieczeniu wierzytelności, ale w przypadku nieokreślonej wierzytelności zabezpieczonej. 

Kto jest zwolniony z PCC? 

 • Skarb Państwa, 
 • Agencja Rezerw Materiałowych, 
 • organizacje pożytku publicznego w przypadku działań związanych z bezpłatną działalnością na rzecz pożytku publicznego, 
 • jednostki samorządów terytorialnych, 
 • inne państwa, dyplomaci, konsulaty, siły zbrojne, różne organizacje międzynarodowe, 
 • osoby, które nabywają dla siebie sprzęt rehabilitacyjny. 

Kiedy należy zapłacić podatek PCC? 

Generalna zasada mówi, że podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej podatków od czynności cywilnoprawnych oraz obliczenia ich kwoty, a także uregulowania w okresie 14 dni od momentu powstania danego obowiązku podatkowego.

Istnieje także inna możliwość. Podatnik może opłacić podatek do 7 dnia miesiąca kolejnego, licząc od momentu powstania obowiązku podatkowego. Dzieje się tak jednak tylko w przypadku, gdy podatnik dokona przynajmniej trzech czynności cywilnoprawnych, które będą obejmowały sprzedaż ruchomości czy praw majątkowych lub umowę pożyczki, przy czym ostatnia z czynności i będzie rozpoczęta, zanim minie 14 dni od dokonania czynności pierwszej. 

Video button