VAT UE to dokument sprawozdawczy, który podsumowuje transakcje podatnika z danego okresu.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi złożyć VAT UE? 

Dokument będzie obejmował wewnątrzwspólnotową dostawę, nabycie, sprzedaż usług bądź call-off stock (korzystanie z tej procedury do przemieszczania towarów). W związku z tym należy go złożyć jedynie wtedy, kiedy zachodzi jedna z wyżej wspomnianych okoliczności. 

Kiedy przedsiębiorca musi złożyć VAT UE? 

Zasada jest prosta. Dokumentację VAT UE przedsiębiorca musi złożyć do każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca występującego po miesiącu, w którym doszło do jednej z wyżej wspomnianych czynności. Już od dłuższego czasu nie ma możliwości o kwartalnym składaniu dokumentacji. 

Można to zrobić jedynie drogą elektroniczną! 

Co z dokumentem JPK_7?

Nie należy mylić tych dwóch dokumentów. Faktycznie JPK_7 należy złożyć nawet jeżeli plik będzie zerowy. Dokumenty nie działają wymiennie, mimo, że każdy z nich dotyczy transakcji wewnątrzwspólnotowych. Należy uważać i pilnować narzuconych odgórnie terminów, ponieważ urząd może nawet wyrejestrować podatnika, który 3 miesiące z kolei nie wykazuje transakcji w dokumencie tytułowym, mimo, że zachodzą ku temu okoliczności. 

Korekta VAT UE 

Jeżeli przedsiębiorca odkryje, że w złożonej dokumentacji widnieją błędy, należy zrobić korektę. Ten obowiązek spoczywa na samym przedsiębiorcy, który składał wcześniej dokument. Podobnie jak oryginał, korektę należy złożyć drogą elektroniczną. Zmiany należy dokonać w informacji VAT -UEK. Specjalny druk korekty jest po to, aby naprowadzić na niego jedynie zmiany (a nie całą treść). Najlepiej wykonywać to w systemie „było”, „jest”, tak aby uwypuklić zmiany, które są prawidłowe. 

Video button