Świadczenie przedemerytalne to środki wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Są one przeznaczone dla osób, które spełniły pewne warunki, jednocześnie tracąc prac, nie z własnej winy i nie mogąc znaleźć nowej na własną rękę. 

Świadczenie przedemerytalne – co warto wiedzieć?

Tak jak wspomnieliśmy wyżej osoba, która chciałaby ubiegać się o świadczenia, musi spełnić szereg określonych warunków, aby móc go uzyskać. W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze, że świadczenie przedemerytalne to będzie należało się osobom, które mają dłuższy staż pracy i: 

 • są zarejestrowanym w urzędzie pracy — czynny status osoby bezrobotnej 
 • przyjmują zasiłek dla osób bezrobotnych od minimum 180 dni
 • akceptacja propozycji — jeżeli urząd pracy znajdzie osobie pracę, to ta nie może odmówić bez uzasadnienia. 

Kiedy już zdecydujemy się na to, aby pobierać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o jego przyznanie w ZUSie. 

Uwaga! Ważne, aby wniosek został złożony maksymalnie do 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. 

W ocenie ważne jest również to, w jaki sposób doszło do rozwiązania stosunku pracy. Oczywiście, tu nie może być winy pracownika, zatem najczęściej mówimy o niewypłacalności pracodawcy, likwidacji stanowisk, czy grupowych zwolnieniach. 

Wytyczne – świadczenie przedemerytalne

Wcześniej pisaliśmy o dłuższym stażu pracy, należy to jednak sprecyzować. Zatrudnienie osób, które straciły pracę przez zakład pracy w danej firmie,  powinno trwać przynajmniej 6 miesięcy, jednak najważniejsze jest to, że: 

 • kobiety — muszą mieć przynajmniej 55 lat i 30 lat stażu do emerytury 
 • mężczyźni — muszą mieć przynajmniej 60 lat i 35 lat stażu do emerytury

W przypadku osób, których miejsce pracy zostało zlikwidowane lub pracodawca był niewypłacalny, również ważne jest 6 miesięcy  pracy oraz:

 • kobiety — muszą mieć przynajmniej 56 lat i 20 lat stażu do emerytury 
 • mężczyźni — muszą mieć przynajmniej 61 lat i 25 lat stażu do emerytury

Również osoby, które straciły możliwość pobierania renty, mogą starać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Muszą spełnić następujące warunki: 

 • renta była przyznana na minimum 5 lat
 • w ciągu miesiąca od ustania renty, osoba musi zarejestrować się jako bezrobotna
 • kobiety — muszą mieć przynajmniej 55 lat i 20 lat stażu do emerytury 
 • mężczyźni — muszą mieć przynajmniej 60 lat i 25 lat stażu do emerytury

Istnieją jeszcze inne sytuacje, w których można ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Są to sytuacje, w których osoba traci prawo do świadczenia  pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, czy specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

 • świadczenia były pobierane przynajmniej przez 365 dni
 • w ciągu 60 dni od ustania świadczeń osoba musi zarejestrować się jako bezrobotna
 • kobiety — muszą mieć przynajmniej 55 lat i 20 lat stażu do emerytury 
 • mężczyźni — muszą mieć przynajmniej 60 lat i 25 lat stażu do emerytury
Video button