Czym jest faktura VAT marża? 

Wyżej wspomniana faktura jest to dość szczególny dokument. Mamy tu na myśli sposób naliczenia podatku. Można powiedzieć, że jest różnica między kwotą m należności, którą ma zapłacić klient, a ceną nabycia, która jest pomniejszona o kwotę podatków. Brzmi skomplikowanie, jednak w rzeczywistości chodzi o to, że sprzedawca nalicza oraz odprowadza podatek VAT jedynie od marży, którą ustalił podczas sprzedaży swojego towaru bądź usługi. Jest to sytuacja, w której sprzedawca nie ma możliwości odliczenia VAT z faktury zakupu. 

Na dokumencie nie pojawia się informacja o kwocie początku, ale zawsze należy pamiętać, że sprzedawca sam musi go obliczyć, a następnie przekazać do urzędu skarbowego. Można powiedzieć, że tego typu faktura jest po prostu opłacalne dla samego sprzedawcy. Choć głównie o to, że przy tego typu fakturze opodatkowuje się jedynie kwotę prowizji sprzedawcy, a w rezultacie może on odprowadzić niższy podatek. 

Nie każdy jednak może skorzystać z faktury VAT marża. Kto może? 

Sprzedawcy  towarów używanych

Ustawa o VAT zakłada, że towary używane są ruchomymi dobrami materialnymi, które można dalej użytkować w obecnym stanie. Sprzedaż takich produktów jest opodatkowana marżą zgodnie ze stawką 23%, jednak w przypadku eksportu opodatkowanie marży wynosi 0%. 

  • sprzedawcy usług turystycznych 

Usługi turystyczna to stawka podatkowa w wysokości 23%, jednak istnieją dwa wyjątki. 

  • „usługi turystyczne podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0% w momencie, gdy usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty świadczone są poza terytorium Wspólnoty,
  • jeśli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone częściowo na terenie UE oraz częściowo poza, to wtedy tylko ta część, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Wspólnoty, opodatkowana jest stawką VAT 0%.”
  • sprzedawcy przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków i dzieł sztuki 

W tym przypadku mamy do czynienia z podobną sytuacją, co w przypadku towarów używanych. 

Video button