Sytuacja w Ukrainie zmusiła wiele osób do ucieczki z własnego kraju. Polacy stanęli na wysokości zadania, a wielu z nich chciałoby zapewnić legalną pracę osobom, które przybyły do naszego kraju. Co trzeba wiedzieć i co zrobić, aby zatrudnić uchodźcę w swojej firmie? 

Polski rząd ustanowił ustawę, zgodnie z którą zatrudnianie uchodźców ma być szybkim procesem. Weszła ona w życie 12 marca tego roku w związku z atakiem na Ukrainę.

Czy uchodźcy z Ukrainy mogą legalnie przebywać w naszym kraju? 

Zdecydowanie tak. Legalny pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce ma miejsce wówczas, gdy osoba przekroczyła granicę polską nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. i wyraża chęć pozostania tutaj na dłużej. Jeżeli spełnione zostaną dwa powyższe warunki, osoba może przebywać na terenie Polaki do 18 miesięcy. 

Uwaga! Podobnie osoby, które spełniają powyższe warunki, mogą liczyć na przyznanie numeru PESEL w Polsce.

Na rządowej stronie można znaleźć formularz zgłoszeniowy o przyznanie numeru PESEL. Prawidłowo wypełniony formularz będzie zawierał imię, nazwisko, obywatelstwo, kraj urodzenia datę i miejsce narodzin, datę przekroczenia polskiej granicy, numer ewidencyjny obywatela Ukrainy, a w przypadku dzieci — również dane rodziców. Oczywiście, składając wniosek o przyznanie numeru PESEL, niezbędne będzie załączenie aktualnego zdjęcia. 

Numer PESEL to pierwszy krok do tego, aby móc samodzielnie stawiać kroki na polskiej ziemi. Jeżeli uchodźca będzie potrzebował, może skorzystać z pomocy socjalnej i podjąć legalną pracę na terenie Polski. 

Jak zatrudnić uchodźcę w Polsce? 

Aby legalnie zatrudnić uchodźcę z Ukrainy, należy zgłosić fakt zatrudnienia w ciągu 14 dni do urzędu powiatowego. Zgłoszenie to składa się w formie pisemnej i dokument musi zawierać dane jednakowo pracodawcy, jak i nowego pracownika. Jeżeli chodzi o pracownika, niezbędne będzie imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer dowodu tożsamości i inne określone w formularzu. Takie zgłoszenie można wysłać przez stronę gov.pl. 

Inne wyjścia pracy dla osób z Ukrainy 

Każdy obywatel Ukrainy, który przebywa na terenie Polski i posiada już numer PESEL, może zostać zapisany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Wiele chce jak najszybciej aktywować się zawodowo, ale ma trudności z załatwieniem sobie pracy na własną rękę. Właśnie dlatego pojawiła się możliwość wsparcia również ze strony urzędów. 

Video button