W Polsce pojawi się nowe świadczenie. Dla kogo i na jakich warunkach? 

Świadczenie żłobkowe wejdzie w życie od pierwszego dnia kwietnia 2022 roku. Jest ono przewidziane na dzieci, które zostały skierowane przez rodziców do żłobka. Jak zawsze istnieją również wytyczne, po których spełnieniu można otrzymać takie świadczenie. 

Przede wszystkim świadczenie żłobkowe będzie przyznane na wniosek opiekuna dziecka. Oznacza to, że nowe świadczenie nie będzie przyznane automatycznie każdemu. Osoby, których dzieci regularnie uczęszczają do żłobka (lub innego ośrodka dziennej opieki), będą mogły złożyć wniosek do ZUS-u o świadczenie do 400 złotych miesięcznie. 

Kryterium dochodowe a świadczenie żłobkowe

W tym przypadku nie określa się progu dochodowego i niezależnie od zarobków rodzice mogą ubiegać się o świadczenie. Aby jednak otrzymać świadczenie, nie mogą jednocześnie pobierać rodzinnego kapitału opiekuńczego. Jednocześnie trzeba podkreślić, że świadczenie z założenia nie może pokrywać kosztów wyżywienia dziecka-to jest po stronie rodziców. 

Świadczenie będą mogli pobierać rodzice maluchów, na co dzień przebywających w żłobku. 

Kiedy można złożyć wniosek o żłobkowe w Polsce? 

Ponieważ świadczenie zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia, to również od tego dnia można zacząć składać wnioski o jego przyznanie. Jeśli jednak dziecko już wcześniej uczęszczało do żłobka, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł wyrównać ten kwotę do stycznia 2022 roku. 

W jakiej formie będzie przyznane świadczenie żłobkowe? 

Wiemy już, że świadczenie będzie wynosił maksymalnie 400 zł miesięcznie. Warto jednak wspomnieć, że ta kwota nie idzie bezpośrednio do kieszeni podatników, ale do samego żłobka. Jeżeli jakimś cudem kwota opłat za żłobek byłaby niższa, to ZUS zapłaci dokładnie tę kwotę na konto żłobka. 

Video button