O co może wnioskować pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z niej? 

Wypadek w drodze do pracy lub z niej to sytuacja, która jest zdefiniowana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Za taki wypadek, zgodnie z wyżej wspomnianą definicją, możemy uważać zdarzenie, które charakteryzuje się nagłym przebiegiem i wpływem czynników zewnętrznych. Oczywiście, sytuacja taka musi mieć miejsce w trakcie drogi z lub do pracy. Należy wziąć jednak pod uwagę, że droga ta nie powinna być przerywana prywatnymi sprawami i powinna stanowić najkrótszą drogą z możliwych. Jeżeli przerwa w drodze byłaby odpowiednio uzasadniona, najpewniej sytuacja zostałaby uznała za wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Podobnie gdy wybór dłuższej drogi zostałby uargumentowany w równie przekonujący sposób.

Co musi zrobić pracownik, który uległ wypadkowy w drodze do lub z pracy? 

Przede wszystkim musi on poinformować o zaistniałej sytuacji przełożonego. To pracodawca będzie ustalał okoliczności zdarzenia. Do tego niezbędne mogą być słowa samego poszkodowanego, ewentualnie świadków czy służb, które dotarły na miejsce zdarzenia. 

Na podstawie zeznań pracodawca tworzy kartę wypadku. Ma on obowiązek do sporządzenia jej okresie maksymalnie 14 dni od otrzymania informacji o wypadku swojego pracownika. Pracodawca ma możliwość stwierdzenia, że sytuacja nie była wypadkiem z lub do pracy, jednak musi to uargumentować. 

Na jakie świadczenia może liczyć osoba, która uległa wypadkowi w drodze z lub do pracy?

Osoby, które uległy wypadkowi w drodze do pracy i w następstwie tego zdarzenia była ona niezdolna do powrotu do pracy, będą mogły liczyć na świadczenia. Ważne jest jednak, aby otrzymały one zwolnienie lekarskie od swojego lekarza.

W takim przypadku wynagrodzenie chorobowe dla pracowników wynosi 100%. Chodzi oczywiście o dotychczasowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest wypłacane do 33 dni w roku lub do 14 dni w przypadku osób, które przekroczyły 50 rok życia. 

Po upływie tego czasu pracownik będzie otrzymywał 100% podstawy wymiaru zasiłku. Będzie to możliwe przez maksymalnie 182 dni. Po tym czasie, jeżeli pracownik dalej będzie niezdolny do pracy, będzie mógł ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny. 

Zdarzają się również sytuacje, kiedy w wyniku wypadku pracownik staje się osobą całkowicie niezdolną do wykonywania pracy. W tej sytuacji przysługuje renta. 

Video button