Każdy przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, musi przekazywać do urzędu skarbowego JPK (Jednolite Pliki Kontrolne) VAT.

Czym jest czynny żal?

Kodeks karny skarbowy reguluje instytucje czynnego żalu. Określa on, że nie podlegają karze osoba, która popełniła wykroczenie skarbowe w postaci niedostarczenia odpowiednich dokumentów w określonym terminie, w jak najszybszym czasie powiadomiła o tym urząd skarbowy, przedstawiając powody takiego czynu.

Istotny jest fakt, że z instytucji czynnego żalu mamy możliwość skorzystać tylko i wyłącznie w momencie, kiedy organy podatkowe nie mają jeszcze informacji o wykroczeniu. Oznacza to, że musimy być szybsi niż urząd, który dowie się o naszym czynie i wezwie do wyjaśnienia sytuacji.

Wysłanie czynnego żalu

Czynny żal polega przede wszystkim na tym aby udowodnić urzędnikowi, że nie wysłanie danego dokumentu było niecelowe. Zawsze warto mieć jakiś dowód, który potwierdzi nasze słowa. Możemy się spotkać ze stanowiskiem, że czynny żal nie może być stosowany w przypadku JPK_VAT, ponieważ urząd skarbowy ma natychmiast informacje na temat niedostarczenia dokumentów. Mimo to na oficjalnych stronach możemy dowiedzieć się, że czynny żal obowiązuje również w przypadku JPK_VAT dlatego, jeżeli wystąpiła sytuacja wykroczenia to jak najbardziej mamy możliwość takiego zgłoszenia. Oczywiście, aby uniknąć kary finansowej wraz z czynnym żalem, musimy jak najszybciej wysłać zaległy JPK_VAT do urzędu skarbowego.

Przygotowany dokument mamy możliwość wysłania drogą pocztową bądź złożenia osobiście w instytucji.

Kary za niedostarczenie JPK_VAT

Jeżeli osoby nie dostarczyły JPK_VAT oraz czynnego żalu, muszą liczyć się z karami. Zwykle za dostarczenie JPK_VAT odpowiedzialne są osoby, które w danym przedsiębiorstwie zajmują się sprawami finansowymi oraz sprawozdawczymi. Kara może dotyczyć osób, które prowadzą jednoosobowe firmy, ale także członków zarządu kierowników, a także inne osoby, które są zobligowane do przesyłania dokumentacji. Wykroczenia skarbowe mogą być określane przez sąd i wtedy kary wynoszą nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych bądź nałożone mandatem karnym w wysokości kilku tysięcy złotych.

Poniżej znajdziecie wzór formularza zgłoszenia czynnego żalu.

Pliki do pobrania

Video button