Czym jest biała lista podatników? 

Wraz z początkiem 2019 r. jest możliwość korzystania z wykazu informacji o podatnikach VAT. Od tego momentu każda Firma może sprawdzić swojego kontrahenta i dowiedzieć się: 

 • Czy jest on podatnikiem VAT? 
 • Jaki numer rachunku bankowego posiada kontrahent? 
 • Czy rejestracja  została odmówiona, czy został on usunięty z listy lub został do niej przywrócony (tu znajdują się także podstawy prawne ewentualnych decyzji)? 

Obecnie firmy automatycznie znajdują swoje miejsce na białej liście, gdyż informacje są zaciągane z rejestrów publicznych. Wprowadzaniem danych zajmuje się szef KAS. Nie musisz się ubiegać o dołączenie Cię do listy, ale jeżeli   chcesz zmienić dane widniejące na liście, złóż wniosek do szefa KAS. 

Gdzie jest biała lista podatników? 

Białą listę podatników znajdziecie na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów, a także w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Co jest zawarte w spisie? 

W ramach białej listy podatników możemy znaleźć następujące informacje o poszczególnych podatnikach: 

 • Imię, nazwisko bądź nazwa firmy 
 • numer identyfikacyjny (o ile istnieje) 
 • status (czynny, zwolniony…) 
 • adres siedziby 
 • numer w KRS
 • numer REGON 
 • dane osób reprezentujących działalność
 • dane wspólników
 • daty zarejestrowania, odmowy rejestracji…
 • podstawa prawna odmowy, wykreślenia, przywrócenia do rejestru
 • numery rachunków bankowych 

Oczywiście, na białej liście znajdują się te informacje, które dotyczą danej firmy. 

Numer rachunku bankowego na białej liście podatników VAT 

Wróćmy na chwilę do tematu numeru rachunku bankowego znajdującego się w informacjach przy danym podatniku. Numery rachunków, które znajdują się na liście to tzw. rachunki rozliczeniowe. Niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Warto wspomnieć o tym, że przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowanymi podatnikami VAT lub przywróconymi — mogą liczyć na pojawienie się numeru rachunku w swojej pozycji na liście. Z kolei ci, którzy zostali wykreśleni lub rejestracja została odmówiona — znajdą się na liście, ale ich numer rachunku nie. 

Numer rachunku znajdujący się na białej liście, to ten, który podaliście w urzędzie skarbowym. Jeżeli na liście widnieje nieprawidłowy numer rachunku, sprostuj te informacje jak najszybciej. Możesz zrobić to w urzędzie skarbowym. 

Uwaga! Prywatne numery rachunków bankowych nie są brane pod uwagę na liście.

Przestroga! 

Nigdy nie korzystaj z rachunku bankowego, który nie widnieje na białej liście podatników. Jeżeli dogadasz się ze swoim kontrahentem na przesłanie kwoty przekraczającej 15 000 zł na rachunek, który nie jest podany w wykazie, możesz mieć spore problemy. Z pewnością nie chcesz mieć kłopotów z brakiem możliwości dołączenia przesłanej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, czy, co gorsza, być solidarnie odpowiedzialnym za zaległości podatkowe. 

Video button