Często stosowane wymiennie, jednak mają różne znaczenia. Czym jest dochód i jaka jest różnica między dochodem a przychodem? 

Co to jest przychód w firmie? 

Przychodem nazwiemy każdą kwotę, która jest uzyskana, a jej otrzymanie jest równoznaczne z obowiązkiem uregulowania podatku dochodowego. Przychód ma jednak niewiele wspólnego z realnym zasileniem budżetu. 

Istnieje katalog przysporzeń, które mogą stanowić przychód z (poza rolniczej) działalności. Taki katalog znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do takiej listy można zaliczyć na przykład działalność gospodarczą czy stosunek pracy…

Czynni podatnicy podatku VAT do przychodu mogą zaliczyć kwoty ze sprzedaży usług i towarów, odejmując podatek VAT.

Przychód to kwoty należne, przy wyłączeniu wysokości zwrotu pewnych towarów, a także przyznanych skont czy bonifikat. 

Przychód nie jest kwotą, która wyznacza sytuację finansową przedsiębiorstwa! 

Co to jest dochód w firmie? 

Dochód to nic innego jak realna sytuacja finansowa. To właśnie dochód określa zyski przedsiębiorstwa. Jest to prosta kalkulacja przy użyciu kwoty przychodów. Od przychodów należy odjąć koszty uzyskania przychodu, co daje nam rzeczywisty dochód. Oczywiście, jeżeli dokonamy kalkulacji  i okaże się, że kwota oczekiwanych dochodów jest na minusie, to mówimy o stratach. Straty pojawiają się, kiedy koszty uzyskania przychodów są niższe niż same przychody. 

Czym są koszty uzyskania przychodów 

Skoro poruszaliśmy temat kosztów uzyskania przychodów, wyjaśnimy także ich definicję. Otóż wszystkie koszty uzyskania przychodów muszą spełniać wymogi tj. 

  • związek z daną działalnością 
  • celem poniesionych kosztów jest późniejsze uzyskanie przychodów
  • nie są wydatkami prywatnymi przedsiębiorcy
  • posiadają pełną dokumentację
Video button