Licencja to nic innego, jak pojęcie, którą posługujemy się w ujęciu prawa autorskiego. W polskim prawie wyróżniamy kilka rodzajów takiej licencji i dziś powiemy o tym coś więcej.

Wszystkich informacji dotyczących prawa autorskiego, a także licencji możecie dowiedzieć się z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Zgodnie z wyżej wspomnianym dokumentem, każdy twórca ma możliwość  przekazania upoważnienia do korzystania ze swojego utworu, na warunkach, które będą zapisane w umowie. W umowie tej muszą znaleźć się informacje dotyczące zakresu upoważnienia, pół eksploatacji czy czasu, w jakim upoważnienie będzie funkcjonować. 

Rodzaje licencji w prawie autorskim 

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, istnieje kilka rodzajów licencji w prawie autorskim. Przede wszystkim jest to jednak LICENCJA WYŁĄCZNA, czyli przekazanie upoważnienia jedynie jednej osobie, co oznacza, że mocno zawężają się możliwości wykorzystywania utworu. 

Licencja wyłączna może występować również jako mocna, co oznacza, że nawet sam twórca ma ograniczone prawa względem swojego utworu, a głównie prawa ma licencjobiorca. Twórca nie ma wówczas możliwości korzystania ze swojego utworu na własny użytek.

Mamy również licencję wyłączną słabą. W tym przypadku jest zupełnie na odwrót niż przy licencji wyłącznej mocnej. Tu autor ma prawo do korzystania z własnego utworu. 

Drugą podstawową licencją jest LICENCJA NIEWYŁĄCZNA. Jak pewnie nietrudno się domyślić, ten rodzaj licencji umożliwia upoważnienie więcej niż jednej osoby do korzystania z utworu autora. Oznacza to tyle, że w jednym czasie wielu odbiorców może korzystać z utworu.

Ciekawostka! Zdarza się to niezwykle rzadko, jednak jeżeli umowa nie zakłada, z jaką licencją mamy do czynienia, to z góry zakłada się, że jest to licencja niewyłączna. Ponadto, w odróżnieniu od licencji wyłącznej, w przypadku niewyłącznej możemy mówić nawet o umowie ustnej – choć takiej nigdy nie polecamy.

W prawie polskim możemy mówić również o innych licencjach: 

  • Licencja otwarta — tzw. darmowa. Daje możliwość nieograniczonego wykorzystywania utworu, bez konieczności składania opłat. 
  • Licencja dorozumiana — dotyczy prac na zlecenie, szczególnie tych w sektorze badawczym. W tej licencji chodzi o to, że jeśli umowa nie stanowi inaczej, to zakłada się, że osoba wykonująca prace udzieliła licencjobiorcy licencji na korzystanie z wynalazków. 
  • Licencja wzajemna — tu mówimy o dwóch dziełach oraz dwóch autorach, którzy w ramach takiej licencji pełnią dwie role: licencjobiorcy oraz licencjodawcy. 
  • Licencja przymusowa — przyznaje ją Urząd Patentowy w poszczególnych przypadkach, które zostały opisane w  Regulacji Prawa własności przemysłowej. 
  • Podlicencja — jest to taka licencja, której nie udziela autor utworu, a pierwszy licencjobiorca. 
Video button