Często spotykamy się, z tym że załatwiając sprawy formalne przez telefon,  słyszymy, że rozmowa będzie nagrywana. Czy firmy mogą nagrywać rozmowy? Jakie warunki muszą zostać spełnione? 

Nagrywanie rozmowy, a Kodeks Karny

Artykuł 267 Kodeksu Karnego reguluje tę sprawę. Zgodnie z nim…

 „Kto bez uprawnień uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem”.

Otóż okazuje się, że przedsiębiorca, który nagrywa rozmowy z klientem, nie narusza powyższego zapisu. Dlaczego? Tu kluczowe jest pierwsze zdanie o informacji NIE przeznaczonej dla przedsiębiorcy. Z założenia takie rozmowy dotycząca informacji przeznaczonych dla firmy. 

Nagrywanie rozmów a RODO 

Każda firma, która nagrywa klientów, musi wiedzieć o tym, że przetwarza jego dane osobowe. Tu należy się zatem zastanowić, czy firma posiada podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Okazuje się bowiem, że nawet głos klienta może być wrażliwą daną, nie mówiąc o danych, których można dowiedzieć się z rozmowy. Tu na pomoc przyjdzie oczywiście sama zgoda klienta. Poza podstawą do przetwarzania danych przedsiębiorca musi zrealizować obowiązek informacyjny wobec klienta, jak również spełnić inne obowiązki wynikające z RODO. Oczywiście takich obowiązków może być wiele. Ważne, aby przekazać informacje kluczowe oraz odesłać do miejsca, w którym klient w dowolnym dla siebie czasie może znaleźć wszystkie informacje. 

Video button