Polski Ład i kwota wolna od podatku. Jakie zmiany od tego roku! 

Każdy, kto decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, musi liczyć się z szeregiem opłat i podatkami. Oczywistym jest więc, że przedsiębiorcy szukają drogi ku temu, aby jak najniższym kosztem spełnić wszystkie wymogi.

Często pierwszym krokiem do oszczędności będzie prawidłowe dobranie formy opodatkowania dochodów względem prowadzonej działalności.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku? Co musicie wiedzieć?

Na wstępie warto powiedzieć, że w 2022 r. od stycznia obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł.

Wyżej wspominaliśmy o formach opodatkowania, jednak kwota wolna od podatku ma znaczenie TYLKO w przypadku skali podatkowej. 

Jakie zmiany wprowadził Polski Ład? 

Jeszcze w roku 2021 kwota wolna od podatku w Polsce wynosiła 8000 zł. Zmianą jest tutaj jej podwyższenie. Tak jak wspominaliśmy wyżej, obecnie jest to kwota 30 000 zł.

Kto skorzysta na nowej kwocie wolnej od podatku? 

Faktycznie, jest grupa osób, które skorzystają na tym, że kwota wolna od podatków w Polsce została podniesiona w tym roku. Będą to osoby, które zarabiają najmniej, czyli te, które co miesiąc na swoje konto przyjmują najniższą krajową. Od tego roku najniższe wynagrodzenie krajowe wzrosło o ponad 200 zł i obecnie wynosi 3100 zł. 

Nie ma to nic skomplikowanego i osoba, która zarobi najniższą krajową w każdym z miesięcy roku, na koniec tego roku, rozliczając się będzie musiała zapłacić podatek jedynie od kwoty, która przekroczyła próg kwoty wolnej od podatku. Ponieważ jednak ta kwota wynosi 30 000 zł, to Polak zarabiający najniższy możliwy dochód, będzie musiał się rozliczyć z ponad 7 tysięcy złotych. 

Kwota zmniejszająca podatek, a Nowy Polski Ład 

Do tej pory kwota zmniejszająca podatek wynosiła prawie 530 zł, jednak wraz z Nowym Ładem, te liczby nie mają już znaczenia. Obecnie kwota, która będzie brana pod uwagę  w wyliczeniach zaliczek na podatek dochodowy. Obecnie kwota zmniejszająca podatek, w związku ze wzrostem kwoty wolnej od podatku, wynosi ponad 5 tysięcy w ciągu roku. Oznacza to, że miesięcznie kwota, która będzie zmniejszała podatek to ponad 400 złotych! Przekłada się to oczywiście realnie na zarobki osób pracujących na umowę o pracę. Będą one średnio wyższe o około 350 zł miesięcznie w przypadku osób pracujących na najniższej krajowej.

Video button