Czym jest PIT ZG? Kto musi go wypełnić? 

PIT ZG to nic innego jak rozliczenie przychodów z zagranicy. PIT zagranica obowiązuje jednakowo tych pracowników, którzy mają wynagrodzenie z zagranicy, mimo że pracują na terenie Polski, a także tych, którzy regularnie wyjeżdżają do pracy poza granicę ojczyzny. 

Obowiązek złożenia PIT-u ZG zależy głównie od tego, z jakiego kraju pochodziły zarobki w danym roku.

Uwaga!  PIT ZG nie dotyczy obcokrajowców, którzy pracują na terenie Polski. Kiedy Polski pracownik wyjechał w delegacje za granicę, ale został wylogowany przez polskiego pracodawcę.

Załącznik ZG

PIT ZG to tak naprawdę załącznik ZG, który należy dołączyć do poszczególnych rozliczeń tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Każde zeznanie wymaga oddzielnego druku, który należy załączyć z uwzględnieniem tych rubryk, które dotyczą danego zeznania (C.2,C.3,C.4, a także cześć C.1)- oznaczenia dotyczące wyznaczenia źródeł przychodu. 

Uwaga! Jeżeli źródłami przychodu były różne kraje, to należy wypełnić adekwatną ilość załączników! Każdy kraj wymaga jednego załącznika. 

Ważne! 

  • Jeżeli podatnik nie dorabiał dodatkowo na terenie Polski, to nie może on uwzględnić w załączniku kwot, które są objęte zasadą zwolnienia z progresji. Jeżeli natomiast otrzymywał przychody z Polski, na takich samych zasadach jak zza granicy i jeśli przychody zza granicy byłyby objęte zasadą zwolnienia z progresją, wtedy kwoty należy dodać do załącznika. 
  • Małżeństwa składają załączniku oddzielnie, nawet jeżeli rozliczają się wspólnie. Każda deklaracja wykazująca zarobki zza granicy wymaga osobnego załącznika. 
  • Jeżeli podatnik musi zastosować zasadę proporcjonalnego odliczenia przy przychodach pochodzących zza granicy, będzie musiał wykazać te przychody w załączniku. Nawet jeśli nie dorabiał dodatkowo w Polsce. 
  • Osoby składające dwie deklaracje, czyli PIT-36 i PIT-36L – złożą tylko jeden załącznik za zarobki z innego kraju. Będzie to po prostu załącznik do deklaracji PIT-36. 
  • Należy pamiętać także o tym, że ulga abolicyjna nie jest uwzględniona w załączniku.
Video button