Co musisz wiedzieć o własności intelektualnej w firmie? Jakie są prawa? Jak wygląda ochrona praw autorskich, ochrona patentowa i własność przemysłowa?

Prawa własności intelektualnej to przepisy, które regulują Wszelkie spory dotyczące własności intelektualnej. Jeżeli posiadasz firmę i w ramach firmy rozwijasz kreatywne koncepcje, Twoje produkty są innowacyjne, a Twoje pomysły na w biznesie są na wagę złota? Pamiętajcie, że to wszystko należy do własności intelektualnej. 

Praca własności intelektualnej możemy podzielić na dwa rodzaje: 

  1. Prawa autorskie i pokrewne — prawami autorskimi nazwiemy wszystkie przejawy działalności o charakterze twórczym i indywidualnym. Taką działalność możemy nazwać utworem i może być to oryginalna, wartościowa treść pisana, film, muzyka, aplikacja…
  2. Prawa własności przemysłowej — są to wszystkie dobra, które można wykorzystać przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Mają one swoje wykorzystanie jako rozwiązania techniczne, wszelkie rozstrzyganie problemów w firmie w sposób twórczy, czy nawet rozwiązanie organizacyjne. Aby zapewnić sobie ochronę praw własności przemysłowej, należy zarejestrować się w określonym urzędzie patentowym.  Prawa własności przemysłowej to oznaczenia handlowe, a także wynalazki. Oznaczenia handlowe to znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. Do tych drugich możemy zaliczyć wszelkie wynalazki, wzory przemysłowe, projekty racjonalizatorskie itp. 

Jest wiele rzeczy, które firma może chcieć chronić w ramach prawa własności przemysłowej. Poniżej podajemy kilka przykładów: 

  • firma z farbami możecie chcieć chronić autorski kolor farby
  • logo i nazwa firmy 
  • wzór użytkowy roweru 
  • wzór przemysłowy spodni 

Nawet jeżeli posiadasz niewielką firmę, ale dążysz do ciągłego rozwoju i wpadasz na dobrze sprzedające się pomysły — już na początku zadbaj o ochronę swoich praw. 

Przy okazji tego tematu, warto wspomnieć też o prawie wyłącznym oraz utajonej wiedzy 👇 

Prawo wyłączne 

Jeżeli chodzi o utwory, to ochrona praw autorskich jest narzucona z góry. Jeżeli ktoś niepożądany wykorzysta Twój utwór, to możesz dochodzić sprawiedliwości przed sądem. Nie zapomnij jednak o dowodach! Bez nich może być ciężko udowodnić, że utwór został skradziony. Jeżeli tworzysz wartościowe treści, materiały — zawsze zadbaj o to, aby nie było wątpliwości, że wyszły one spod Twojej ręki. 

W przypadku wynalazków procedury są znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ to Ty jako twórca musisz dopełnić wszelkich formalności, aby Twoje dzieło było chronione. Musisz załatwić patent. Jeżeli chcesz opatentować coś w Polsce, zgłoś się w pierwszej kolejności do Urzędu Patentowego RP. Tam dowiesz się, co musisz zrobić, aby opatentować wynalazek. 

Inna grupa, czyli wzory użytkowe będą ochroniony dzięki prawu ochronnemu. Cała procedura będzie podobna do wynalazku, ale jest jedna znacząca różnica. Wzory użytkowe można chronić przez 10 lat. Podobnie jak znaki towarowe, jednak w drugim przypadku jest możliwość przedłużenia ochrony. 

Jeszcze inną grupą są wzory przemysłowe. Chronione dzięki prawom z rejestracji i aby ochrona (maksymalnie 25 lat) weszła w życie, należy złożyć podanie, ilustrację oraz opis wyjaśniający zawiłości ilustracji. 

Wiedza utajona 

Wartościowa alternatywna dla ochrony prawnej. Tu jednak należy postawić na zupełną dyskrecję. Aby chronić swoje patenty, firma chroni informacje tj. informacje czysto technologiczne, techniczne itp. Dzięki temu, o ile nie będzie przecieków informacyjnych, firma zachowa ochronę pomysłów. 

Takie rozwiązanie ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Z jednej strony Nie musimy przejmować się formalnościami związanymi z patentem Itp. Z drugiej jednak ponosimy ryzyko, że informacje wyjdą poza firmę.

Video button