Sprzedaż bezrachunkowa – czym jest?

Sprzedaż bezrachunkowa skupia się na kupujących. Chodzi jednak o tych, którzy nie prowadzą własnych działalności gospodarczych. Sam sprzedawca nie musi prowadzić ewidencji z kasy fiskalnej. W takiej sytuacji istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji bezrachunkowej – niezależnie czy jest się czynnym podatnikiem VAT, czy firmą z niego zwolnioną. 

Kluczowy dla ewidencjonowania będzie powyższy fakt, dlatego poniżej przybliżamy sposób udokumentowania sprzedaży w obu przypadkach. 

Dokumentacja sprzedaży bezrachunkowej i czynny podatnik VAT 

Może się zdarzyć tak że czynny podatnik VAT będzie mógł prowadzić sprzedaż bez rachunkową, czyli tą bez kasy fiskalnej. W takim przypadku będzie on musiał wyprowadzić dodatkową ewidencję. Ewidencję dotyczącą sprzedaży bezrachunkowej a poza tym w ewidencji JPK_V7 beda zobowiązani do stosowania dodatkowego oznaczenia WEW. 

Sprzedaż bezrachunkowa obejmuje wszystkie transakcje na których potwierdzenie nie ma rachunku bądź faktury.

Uwaga! Jeżeli do sprzedaży dochodzi w ramach różnych stawek podatku, to w ewidencji musi być jasno określone, jakie są to stawki!

Zwolnienie z podatku VAT, a dokumentacja sprzedaży bezrachunkowej 

Jeżeli osoba jest zwolniona z opłacania podatków VAT a także z prowadzenia ewidencji na podstawie kasy fiskalnej, może udokumentować sprzedaż w następujący sposób:

  • ciągle prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy czym uzupełnianie księgi przychodów oraz rozchodów przynajmniej raz w miesiącu, 
  • codzienne wystawienie oraz zaksięgowanie dowodów księgowych. 

Co musi być zawarte w ewidencji bezrachunkowej sprzedaży? 

Polskie prawo nie zakłada że każdy przedsiębiorca musi złożyć taką ewidencję w urzędzie skarbowym, jednak w trakcie kontroli urzędnicy mają prawo sprawdzić czy taka Ewidencja jest prowadzona w sposób prawidłowy i zgodny z terminami. 

Poniżej znajdziemy odpowiedź, jakie elementy są niezbędne przy prowadzeniu ewidencji: 

  • przypisany kolejny numer w ewidencji 
  • data dokonania sprzedaży
  • wartość sprzedaży wyrażona w kwocie brutto 
  • dane weryfikujące nabywcę
  • określenie stawek podatkowych (jeżeli to czynny podatnik VAT) 
  • wykaz przychodu z całego danego dnia 

Co ciekawe, w przypadku sprzedaży wysyłkowej dowodem sprzedaży może być wyciąg bankowy i stanowi on dokument, który potwierdza przychód. Należy pamiętać, że z takiego wyciągi bankowego musimy z łatwością wyciągnąć informacje na temat tego, który przelew jest powiązany, z którą transakcją. Jeżeli nie uda nam się tego zweryfikować, konieczne będzie prowadzenie ewidencji takiej jak w przypadku sprzedaży w sklepie stacjonarnym, czyli w trybie codziennym. 

Video button