ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Tag: urlop

zlecenie

Umowa zlecenie, a urlop

Czy pracując na umowie zlecenie, przysługuje pracownikowi urlop? Co w sytuacji, jeżeli urlop jest mu niezbędny? Na wstępie warto zaznaczyć, że umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło) nie podlegają pod Kodeks pracy. Wszelkie prawa związane z tymi umowami są regulowane Kodeksem cywilnym. Jedynie umowa o pracę ma swoje podstawy w Kodeksie pracy. Umowa zlecenie  Umowa zlecenie to porozumienie pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W takiej umowie muszą się znaleźć następujące…

urlop

Ile dni urlopu ma pracownik na umowie o pracę?

Prawo pracy zakłada prawo pracownika w postaci urlopu. Kto może z niego skorzystać i w jakim wymiarze? Już nawet sama Konstytucja zakłada takie prawo pracownika, jednak znajdziemy je oczywiście również w Kodeksie Pracy.  Kto może skorzystać z urlopu wypoczynkowego? Z prawa do urlopu mogą skorzystać jedynie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę. W przypadku innych umów strony muszą ustalić zasady urlopu…

Video button