Prawo pracy zakłada prawo pracownika w postaci urlopu. Kto może z niego skorzystać i w jakim wymiarze?

Już nawet sama Konstytucja zakłada takie prawo pracownika, jednak znajdziemy je oczywiście również w Kodeksie Pracy. 

Kto może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

Z prawa do urlopu mogą skorzystać jedynie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę. W przypadku innych umów strony muszą ustalić zasady urlopu między sobą i zapisać je w umowie. 

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Nie jest to oczywiste. Wymiar wolnego przysługującego pracownikowi jest zależny od jego stażu pracy oraz od wykształcenia. Prawo do wykorzystania urlopu jest nadawane z upływem każdego kolejnego miesiąca, zaś ilość dniach będzie mocno związana z rosnącą ilością przepracowanych miesięcy. 

Pracownicy pracujący na pełen etat mogą liczyć na wolne w zależności od swojego wykształcenia oraz stażu w pracy. Osoby pracujące poniżej 10 lat będą miały przyznane 20 dni urlopu wypoczynkowego, zaś Ci pracownicy, którzy mają za sobą 10 lat stażu pracy, otrzymają możliwość 26 dni płatnego czasu wolnego w ciągu roku. 

Wykształcenie  i staż pracy a urlop 

Na staż składają się również poprzednie zatrudnienia pracownika, niezależnie od tego, czy praca była wykonywana w Polsce, czy poza jej granicami. 

Uwaga! Pamiętajcie, aby zawsze po zakończonej współpracy odebrać świadectwo pracy, które potwierdzi Wasz staż w danym miejscu pracy. Oczywiście takim dowodem może być również na przykład umowa. 

Co ciekawe, wymiar urlopu wypoczynkowego zależy także od wykształcenia pracownika. Wygląda to następująco:

Szkoła zasadnicza (bądź równorzędna szkoła zawodowa) – do 3 lat.

Szkoła średnia zawodowa — do 5 lat.

Szkoła średnia zawodowa dla byłych uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (równorzędnej) – 5 lat.

Szkoła policealna – 6 lat.  

Średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata.

Szkoła wyższa – 8 lat — licencjat, magister, doktor…

Jedynie ukończenie i otrzymanie świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły daje możliwość uwzględnienia wykształcenia w kwestii czasu wypoczynkowego. 

Video button