Czy pracując na umowie zlecenie, przysługuje pracownikowi urlop? Co w sytuacji, jeżeli urlop jest mu niezbędny?

Na wstępie warto zaznaczyć, że umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło) nie podlegają pod Kodeks pracy. Wszelkie prawa związane z tymi umowami są regulowane Kodeksem cywilnym. Jedynie umowa o pracę ma swoje podstawy w Kodeksie pracy.

Umowa zlecenie 

Umowa zlecenie to porozumienie pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W takiej umowie muszą się znaleźć następujące informacje: wykaz zadań w ramach zlecenia; zakres współpracy; wynagrodzenie i termin wykonania zadania; informacje dotyczące tego, kto jest odpowiedzialny za dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia; zaznaczenie odpowiedzialności strony zleceniobiorcy; inne informacje niezbędne przy konkretnej umowie …

Urlop płatny dla osób na  umowie zlecenie 

Współpraca na podstawie umowy o pracę, a umów cywilnoprawnych różni się wieloma aspektami — rozpoczynając od wynagrodzenia, a kończąc na prawach pracownika. Jednym z przywilejów osób pracujących w ramach umowy o pracę jest oczywiście urlop płatny. Taki przywilej wynika z zapisów Kodeksu pracy. Umowa zlecenie z założenia nie zapewnia zleceniobiorcy „płatnego urlopu”. Jeżeli zatem chcemy, aby umowa zlecenie zapewniła nam odpłatny urlop, to istnieje możliwość dogadania się z pracodawcą i dołączenie takiego zapisu do umowy. Umowa, w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowi bowiem jedyną podstawę do roszczeń. Urlop to słowo, które jest przeznaczone jedynie dla umów o pracę, w artykule używamy go jedynie ze względu na powszechność słowa.

W przypadku umowy zlecenia funkcjonuje pojęcie przerwy od pracy. Musimy ustalić (zleceniodawca ze zleceniobiorcą), czy przerwa od pracy będzie stanowiła podstawę do wypłaty, czy też nie. Częstym zapisem w umowie zlecenie jest informacja, że każda przepracowana godzina przyniesie wynagrodzenie w jakiejś kwocie. Z założenia pracownik zarabia jeżeli pracuje. 

Kodeks cywilny 

Jeszcze raz warto podkreślić, że wszelkie umowy cywilnoprawne opierają się o Kodeks cywilny. W związku z tym wszystko, co zostanie ustalone pomiędzy zleceniobiorcą i zleceniodawcą, powinno zostać zawarte w umowie. Kodeks cywilny i zawarta umowa będą stanowiły podstawę do jakichkolwiek roszczeń. 

Video button