Tymczasowy pełnomocnik podatkowy to rola, która często jest wykorzystywana w sprawach podatkowych. Więcej o niej możemy dowiedzieć się z Ordynacji podatkowej. 

Wyżej wspomniana Ordynacja podatkowa traktuje o tym, że z tymczasowym pełnomocnikiem podatkowym mamy do czynienia w chwili, gdy nie ma możliwości rozpoczęcia postępowania lub kontynuowania postępowania „osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej z powodu braku powołanych do tego organów albo niemożności ustalenia adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania jej spraw”. Tymczasowy pełnomocnik podatkowy wyznaczany tymczasowy pełnomocnik podatkowy przez organ podatkowy i ma szczególne upoważnienie do wszelkich działań, aż do chwili ustanowienia kuratora, którego z kolei ustanawia sąd. Proces wyboru przeprowadzany jest przez organ podatkowy, który zgłasza się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

Koszty działań takiego pełnomocnika ponosi Skarb Państwa i obejmują one wynagrodzenie, a także udokumentowane, niezbędne koszty związane z pracą. 

Uwaga! Tymczasowi pełnomocnicy podatkowym to jedynie adwokaci, radcy prawni bądź doradcy podatkowi! 

Należy jeszcze raz podkreślić, że tymczasowy pełnomocnik podatkowy nie  jest skierowany dla osób fizycznych, a do osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej. Nie jest to również tak, że ustanowienie pełnomocnika jest łatwe w każdym przypadku. Oto one: 

  • brak możliwości określenia adresu siedziby, czy miejsca prowadzenia działań;
  • nie ma organów powołanych;
  • brak informacji o miejscu przebywani reprezentantów spraw firmy.

Wyłączenia

Pełnomocnik podatkowy posiada jasno wytyczone możliwości. Nie może on na przykład reprezentować podatnika przed sądem administracyjnym. Wtedy reprezentuje on przede wszystkim przed organem podatkowym.

Video button