Czym właściwie jest umowa zakazu konkurencji i do kogo może być kierowana?

Dziś wszystko, co warto wiedzieć jako przedsiębiorca. Zakaz konkurencji – z czym się wiąże.

Zakaz konkurencji to umowa zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą i stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie dla tego drugiego. Chodzi o to, aby pracownik nie pracował jednocześnie u konkurencji i nie miał możliwości dzielenia się informacjami z przedsiębiorstwa. 

Umowa ta może obowiązywać w trakcie trwania umowy o współpracę, jak i określony czas po. Warto pamiętać, że niejednokrotnie wyszkolenie pracownika na określone stanowisko może pochłonąć naprawdę spore budżety. Szkoda by było, gdyby inna firma przejęła pracownika, w którego tak wiele się zainwestowało, co więcej, dopuścić do przekazania ważnych dla firmy informacji. 

W dużym skrócie zakaz konkurencji obliguje pracownika do tego, aby być uczciwym wobec formy i nie działać na szkodę pracodawcy. Jest to zatem przezorność i zabezpieczenie się przed przejęciem pracowników, szczególnie tych na ważnym szczeblu. 

Kodeks pracy, a zakaz konkurencji

Jak nie trudno się domyślić, zespół został uregulowany w Kodeksie Pracy. Taka umowa musi być zawarta w formie pisemnej i nie może być częścią umowy zawieranej o pracę. To musi być oddzielny dokument! 

Wspomnieliśmy wyżej, że zakaz konkurencji może obowiązywać również wtedy, gdy zakończył się stosunek pracy. Ten typ umowy jest stosowany szczególnie w przypadku pracowników, którzy posiadają bardzo konkretne i wrażliwe dane firmy, których wyjawienie u konkurencji, mogłoby wywołać jej przewagę. Oczywiście, zwykle jest to strata dla pracownika, bo ten może mieć problem z nową pracą, dlatego właśnie tu pracodawca ma obowiązek uregulować finansowo tę kwestię. Pracownikowi przysługuje przynajmniej 25% dotychczasowego wynagrodzenia. Jest to swojego rodzaju zabezpieczenie również dla pracownika, ponieważ umowa o zakazie konkurencji nie jest jedynie dla przedsiębiorcy.

Co musi zawierać umowa o zakazie konkurencji? 

  • dane osobowe — zarówno pracownika, jak i pracodawcy; 
  • nakreślenie, kim są konkurenci;
  • określenie, jakie informacje podlegają tajemnicy; 
  • zakres czasowy trwania umowy; 
  • kwota odszkodowania  
Video button