Kodeks pracy zakłada wiele zasad, których należy się trzymać aby legalnie podejmować zatrudnienie na terenie Polski. Czy jest zaświadczenie o zdolności do pracy i kiedy należy je dostarczyć?

Zgodnie z KP pracownik, który spędził na zwolnieniu lekarskim więcej niż 30 dni, musi udać się na badania kontrolne. Jest to kluczowe, aby stwierdzić, czy pracownik jest zdolny do dalszej pracy. Wówczas lekarz wystawia wyżej wspomniane zaświadczenie o zdolności do pracy. 

Kto płaci za badania kontrolne w pracy?

Oczywiście, koszty badań kontrolnych ponosi sam pracodawca, jednak obowiązkiem pracownika jest poddanie się badaniom. 

Jak otrzymać zaświadczenie o zdolności do pracy?

Jak już wiecie, takie zaświadczenie otrzymujemy od lekarza medycyny pracy, jednak aby on mógł je wydać, również należy spełnić pewne warunki.  Warto pamiętać, że aby otrzymać zaświadczenie o zdolności do pracy, należy dostarczyć lekarzowi zaświadczenie o zakończeniu leczenia. To z kolei wydaje lekarz prowadzący. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, że lekarz medycyny pracy ma obowiązek wymiany informacji z lekarzem POZ i innymi kluczowymi instytucjami. Lekarz POZ może wysłać takie zaświadczenie bezpośrednio do lekarza medycyny pracy. Podobnie, jeżeli lekarz mający wystawić zaświadczenie o możliwości pracy potrzebuje dodatkowych informacji, może skontaktować się z lekarzem POZ. 

Wszystkie dokumenty związane ze stanem zdrowia pacjenta, można pobrać w swojej przychodni. Każdy pacjent ma prawo do wglądu do pełnej dokumentacji. Jeżeli zatem pojawią się jakiekolwiek problemy z wystawieniem zaświadczenia, należy udać się do swojej przychodni, pobrać dokumentację i przedstawić lekarzowi medycyny pracy. Wówczas nie powinno być problemu z wystawieniem ww. zaświadczenia. 

Zaświadczenie o zdolności do pracy będzie niezbędne dla każdego pracownika, który przez dłuższy czas chorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim. 

Video button