Każda jednoosobowa działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej można zwężać lub poszerzać zakres działań firmy. Jak zatem wygląda proces zakładania wielu jednoosobowych działalności gospodarczych na jedną osobę fizyczną? Czy można mieć więcej niż jedną działalność gospodarczą?

Czy można mieć więcej niż jedną działalność gospodarczą w Polsce? 

Co do zasady jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jeden NIP, czyli raz może zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG. W tym miejscu należy jednak rozróżnić dwie bardzo istotne sprawy. Zazwyczaj jednoosobowa działalność gospodarcza jest nazywana imieniem i nazwiskiem właściciela. Możemy potraktować zatem działalność jako coś bardzo ogólnego. W ramach tej działalności jesteśmy w stanie stworzyć kilka biznesów. To, w jakim obszarze będziemy działać w ramach JDG zależy od tego, jakie kody PKD zadeklarujemy. Kody PKD to nic innego, jak zestawienia liter i cyfr, które oznaczają dane czynności itp. Określamy, które czynności będą wykonywane w ramach działalności. Jeżeli chcemy się rozwijać i poszerzać umiejętności i usługi, które chcemy oferować klientom, wystarczy, że wprowadzimy te zmiany właśnie w systemie CEIDG. Takie zmiany są bezpłatne i nie wymagają zakładania nowej firmy.

Zwracamy jeszcze raz uwagę na to, że w ramach jednej działalności gospodarczej, można wykonywać bardzo zróżnicowane czynności. Czerpać zyski z różnych źródeł. Jeżeli PKD firmy jednoosobowej wykazuje, że działalność zajmuje się np.księgowością oraz zagadnieniami z zakresu marketingu, to osoba, na którą jest zarejestrowana firma, może (dla przykładu) stworzyć dwie strony www o różnych nazwach i prowadzić dwa różne biznesy. Ważne, aby wszystkie aktywności były brandowane nazwiskiem właściciela. 

Warto pamiętać, że w kwestiach rozliczeń, zawsze muszą widnieć dane działalności gospodarczej, która została założona. 

Wniosek jest taki, że osoba fizyczna nie może mieć więcej niż jedną jednoosobową działalność gospodarczą, jednak nie znaczy to, że jeżeli chce rozwijać firmę i poszeszać zakres działań, to nie znaczy, że nie ma takiej możliwości.  

Video button