Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą czuć się bezpieczne w związku z nowym Polskim Ładem? 

Zgodnie z wiedzą nabytą w związku ze zmianami, które zaszły od początku 2022 roku, wiemy już, że zleceniobiorcy stracą sporo! 

Zleceniobiorca w Polski Ładzie nie będzie mógł odliczyć składki zdrowotnej od podatku. To jedna z najgorszych wiadomości dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo fakt, że ulga dla klasy średniej nie obejmuje pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, sprawia, że są oni w jeszcze gorszym położeniu. 

Te dwa powyższe czynniki zaczną być widoczne już na początku lutego, wraz ze styczniową wypłatą. Niewątpliwie będzie ona niższa dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. 

Są jednak plusy? 

W ramach nowego Polskiego Ładu zostały wprowadzone zmiany tj. podwyższenie kwoty wolnej od podatku, czy też wyższy drugi próg podatkowy. 

Uwaga! Od 2022 roku kwota wolna od podatku wyniesie 30 000 zł, jednak tu podatnik będzie musiał złożyć wcześniej wniosek, w którym oświadczy, że jego dochód nie przekracza ww. kwoty, a także, że w tym okresie rozliczeniowym nie pobierał on wynagrodzenia z innych miejsc (a z tych miejsc nie są pobierane zaliczki podatkowe, biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku). 

Z kolei drugi  próg podatkowy będzie zaczynał się od 120 000 zł. 

Te zmiany mogą być korzystanie dla zleceniobiorców, ale należy liczyć się z tym, że efekty zauważymy dopiero po roku podatkowym i po rozliczeniu za rok 2022. Będziemy musieli więc poczekać na pozytywne skutki do kolejnego roku. 

Jak było do tej pory? 

Do tej pory podatnik zatrudniony na umowę zlecenie miał możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W praktyce wyglądało to tak, że w trakcie ustalanie zaliczki, było możliwe jej zminimalizowania o prawie 8% podstawy składki zdrowotnej. 

Obecnie sytuacja wygląda tak, że osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych nie będą mogły odliczyć od podatku składki zdrowotnej, nie będą mogły skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Do tego duża część z nich nie skorzysta z kwoty wolnej od podatku. To wszystko poskutkuje niższymi pensjami w tym roku. 

Video button