Czym jest, teoretycznie wszystkim znane, RODO? Poznaj rozporządzenie o ochronie danych osobowych. 

W czasach kiedy internet zbiera o nas dane dzięki kilku kliknięciom myszką, powstaje rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Każdy o nim słyszał, ale czy na pewno wiemy już wszystko?

Czym są dane osobowe? 

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO, danymi osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej, które umożliwiają identyfikację takiej osoby. Są to także informacje o osobie już zidentyfikowanej. Jeżeli na podstawie informacji jesteśmy w stanie określić tożsamość osoby i jej cechy ekonomiczne, kulturowe, fizyczne, fizjologiczne itp., to mamy do czynienia z danymi osobowymi. Taką informacją może być na przykład numer pesel, jednak sam numer nie musi być podstawą do zweryfikowania osoby, dlatego nie istnieje lista określonych danych uważanych za dane osobowe. Zwykle każda sytuacja, w której zostało naruszone rozporządzenie, będzie sprawdzana indywidualnie. 

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych RODO, to nic innego jak chronienie danych osób fizycznych, w których posiadaniu się jest. Sytuacja ta dotyczy przedsiębiorstw, które na potrzeby np. wykonania usługi są wykorzystywane. Chodzi jednak o to, że takie przedsiębiorstwo musi chronić dane swoich Klientów, ze względu na fakt, że każdy obywatel ma prawo do takiej ochrony. Jeżeli dane (niezależnie od tego, czy pojedyncze, czy w pakiecie) wpadną w niepowołane ręce, mogą wiązać się z niebezpieczeństwem dla właściciela danych osobowych. Każda branża, a nawet każda firma stosuje swoje sposoby na ochronę danych swoich klientów. Najważniejsze jednak, aby były one skuteczne. 

Czym jest przetwarzanie danych osobowych (RODO)?

Kiedy mowa o przetwarzaniu danych osobowych, chodzi o jakiekolwiek operacje związane z danymi osobowymi. Mogą to być — udostępnianie, zbieranie, posiadanie (przechowywanie), modyfikowanie, a nawet usuwanie. Ustawa zakłada także, że ci, którzy będą przetwarzać dane osobowe, mają obowiązek zaprezentowania celu przetwarzania (cel powinien być zarówno konkretny, jak i uzasadniony gospodarczo). 

Co tu dużo mówić, obecnie RODO to jedno z ważniejszych rozporządzeń i chroni ono nasze dane.

Video button