PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności to kod, który powinien określić każdy przyszły przedsiębiorca. Ma ona zastosowanie w rachunkowości, ewidencji oraz statystykach. 

Klasyfikacja została skonstruowana tak, aby przedstawiciele każdej branży mogli odnaleźć punkt, który będzie opisywać ich działalność.

Kto musi ustalić swój kod PKD? 

Każda działalność jednoosobową, która została wpisana do CEIDG będzie musiała mieć ustalone swoje kody PKD (jeden główny i dowolna ilość pozostałych kodów). Podobnie podmioty tj. spółdzielnie, spółki kapitałowe czy osobowe, czy fundacje (tu maksymalnie 10 kodów PKD). 

Jak określić swój kod PKD? 

Już na etapie rejestrowania firmy należy określić odpowiednie kody PKD. Wymaga tego zarówno system, w którym rejestrujemy działalność w CEIDG, jak i w KRS. 

Uwaga! Każda działalność otrzymuje numer REGON. To właśnie kody są podstawą do jego nadania. 

Struktura Polskiej Klasyfikacji Dzielności składa się z 5 poziomów, które można określić od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego. Są to: 

  • sekcje — oznaczenie jednocyfrowe; 21 rodzajów działalności do wyboru.
  • działy — oznaczenie dwucyfrowe; 88 rodzajów działalności do wyboru. 
  • grupy — oznaczenie trzycyfrowe; 272 grupy działalności do wyboru. 
  • klasy — oznaczenie czterocyfrowe; 615 grup działalności do wyboru. 
  • podklasy — oznaczenie pięciocyfrowego; 654 grup działalności do wyboru. 

Czy można zmienić kod PKD działaności? 

Odpowiedz brzmi — można! Zarówno w przypadku jednoosobowej działaności gospodarczej, jak i spółki cywilnej można zmienić główny kod PKD. Można także zawęzić lub rozszerzyć działalność dzięki kodom dodatkowym. 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą bez żadnych konsekwencji zmienić kody PKD na profilu CEIDG. Z kolei spółki cywilne powinny zgłosić zmiany w rejestrze.

Nieco bardziej skomplikowane wydaje się zmiana PKD w przypadku spółki osobowej, czy kapitałowej. 

Tak jak wspominaliśmy wyżej, spółki mogą mieć maksymalnie 10 kodów, przy czym każdy z nich musi być ściśle związany z główną działalnością. Zmiana jest stosunkowo prosta, jeżeli dodajemy bądź usuwamy któryś z kodów odpowiadający głównej myśli działaności. Jeżeli jednak spółka zmienia pole działaności, należy wprowadzić zmiany w umowie spółki. Inaczej, zmiana w umowie spółki jest niezbędna, gdy dochodzi do kluczowych zmian w funkcjonowaniu spółki. 

Video button