Czym jest mobbing i jakie są jego przejawy? Kiedy zachowanie w pracy zamienia się w mobbing? 

Wiele osób zastanawia się nad tym, czym tak naprawdę jest mobbing? Oficjalna definicja mówi, że mobbing to wszelkie działania dążące do długotrwałego nękania, zastraszania pracownika lub pracowników. Celem mobbingu może być ośmieszenie, obniżenie poczucia własnej wartości, wykluczenie z zespołu pracowniczego itp. Jeżeli zachowania niepożądane występują długotrwale i natarczywie, możemy mówić o mobbingu. Jeżeli z kolei nieodpowiednie działania wystąpiły raz, zgodnie z definicją, nie są one mobbingiem. 

Każdy pracownik może paść ofiarą mobbingu, nawet przełożony. Często o mobbingu mówi się w kategorii „pracownik — ofiara mobbingu”, jednak również pracownicy długotrwale krytykujący, czy odmawiający wykonywania zadań, mogą okazać się sprawcami tego zjawiska. 

Kodeks pracy jasno określa, jakie działania mogą zostać podjęte przez ofiary mobbingu. Każdy pracownik, który w wyniku działań mobbingu doznał szkód zdrowotnych, może ubiegać się o zadośćuczynienie w postaci pieniężnej. Również pracownik, który wskutek mobbingu złożył rezygnację z pracy, ma możliwość ubiegać się o dodatkową wypłatę (najmniejsza możliwa kwota to najniższego wynagrodzenia miesięcznego). 

Państwowa Inspekcja Pracy — to tu należy się zgłosić, jeżeli padliśmy ofiarą mobbingu. Jest to instytucja odpowiedzialna za respektowanie przepisów Kodeksu Pracy. Oczywiście, jako osoby prywatne, możemy również złożyć pozew do sądu, oskarżając pracodawcę (nawet jeżeli to nie on sam dopuścił się mobbingu). Wtedy to sąd decyduje o ewentualnym odszkodowaniu. 

W tym miejscu warto wspomnieć także o tym, że aby udać się do sądu, należy mieć ze sobą dowody aktów mobbingu w pracy. 

Mobbing to szereg zachowań, które w sposób znaczący może odbić się na zdrowiu fizycznym i psychicznym pracownika. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jakie działania są przejawami mobbingu, aby móc skutecznie im zapobiegać. 

Przejawy mobbingu w pracy 

  • wyśmiewanie 
  • wykluczenie z grupy 
  • komentowanie wszystkich działań, plotkowanie, krytyka
  • zmuszanie do poniżających czynności
  • obrażanie, wyzywanie
  • przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna 
  • zmuszanie do prac niebezpiecznych, bez przygotowania

Jeżeli podejrzewacie, że staliście się ofiarą mobbingu, reagujcie decydowanymi krokami i nie bójcie się przeciwstawić sprawcy mobbingu!     

Video button