Wolny rynek rządzi się swoimi prawami? Kiedy kończy się dobry marketing, a zaczyna nieuczciwa reklama? Sprawdź…

Nieuczciwa reklama to jednej z elementów  nieuczciwej konkurencji, której definicja jest zawarta w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Właśnie dlatego na wstępie warto zaznaczyć, czym jest nieuczciwa konkurencja…

Działania nieuczciwej konkurencji to te odznaczające się sprzecznością z prawem czy dobrymi obyczajami. Nasze działania nie mogą zagrażać innym przedsiębiorcom. 

Najpopularniejsze formy nieuczciwej konkurencji: 

 • zakłamanie pochodzenia towarów, 
 • wprowadzenie w błąd poprzez nieprawidłowe oznaczenia firmy lub towarów,
 • złamanie zasady tajemnicy przedsiębiorstwa, 
 • pomawianie przedsiębiorstwa, 
 • ograniczenie lub utrudnianie dostępu do rynku, 
 • NIEUCZCIWA REKLAMA,
 • namawianie do niewypełnienia umowy, 
 • próba przekupienia osoby publicznej, 
 • sprzedaż lawinowa

…i wiele innych.

Jak widzicie, nieuczciwa reklama jest jednym z głównych elementów nieuczciwej konkurencji.

Czym jest nieuczciwa reklama? 

Niejednokrotnie firmy prowadzą szeroko zakrojone kampanie reklamowe, które mają duży wpływ na odbiór marki, ale również na odbiór konkurencji. Kiedy zaczyna się nieuczciwa reklama? 

Otóż co kraj to obyczaj! Reklama ogólnie dostępna w Polsce, może okazać się niedopuszczalna w innym kraju. Skupmy się więc na naszej ojczyźnie. 

Ponieważ pojęcie reklamy jest niezwykle szerokie, ciężko byłoby stworzyć definicję reklamy nieuczciwej. Są jednak niepodważalne elementy, które poniekąd definiują nieuczciwe działania. Przede wszystkim reklama uczciwa będzie zgodna z prawem zarówno ogólnym, jak i związanym z uczciwą konkurencją. Można powiedzieć, że kluczem jest stworzenie reklamy zachęcającej. Jej celem jest wywołanie pozytywnych odczuć względem firmy, a nie negatywnych względem jej konkurencji. Jak wiemy z doświadczenia, są firmy, które działają na krawędzi, bowiem wystarczy sięgnąć po przykład najpopularniejszych napojów gazowanych, aby zobaczyć próby nawiązywania do konkurencji. 

Kiedy mówimy o reklamie, myślimy — telefonizacja. Pamiętajmy jednak, że reklamy są również nieodłącznym elementem radia, gazet, internetu i innych…

Nieuczciwa reklama to między innymi: 

 • wprowadzanie w błąd,
 • nierzetelne porównywanie produktów z tej samej kategorii, 
 • jawna dyskredytacja konkurencji,
 • powodowanie pomyłek w identyfikacji między przedsiębiorstwem a konkurentem

…i wiele innych

Video button