Każdy przedsiębiorca musi stanąć przed przykrym obowiązkiem opłacenia podatków. Co warto wiedzieć, żeby nie mieć kłopotów? Czy podatki można opłacić gotówką?

Gdzie przedsiębiorca powinien opłacić podatki? 

Osoby mające obowiązek opłacenia podatku dochodowego, będą musiały to zrobić w urzędzie przypisanym do miejsca zamieszkania. 

Uwaga! W przypadku rozliczenia rocznego, jeżeli podatnik zmienił miejsce zamieszkania, to miejsce złożenia początku będzie miejsce, w którym mieszkał on w ostatnim dniu grudnia. 

W przypadku podatku VAT jest nieco inaczej. Ordynacja podatkowa wskazuje właściwość urzędu skarbowego, i tak osoby fizyczne będą musiały rozliczyć się w urzędzie skarbowym wskazanym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Osoby inne niż fizyczne, rozliczą się w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę. 

Płacenie podatków online

W dzisiejszych czasach dziwne byłoby, aby każdy musiał iść do urzędu i opłacać podatki. Oczywiście, obecnie każdy przedsiębiorca ma możliwość przelania pieniędzy za podatek  na numer konta wyznaczony do danej sprawy. Każda osoba mająca opłacać podatki może to zrobić przelewem. Na stronie właściwego Wam urzędu, z pewnością znajdują się numery kont dla VAT-owców, dla osób muszących opłacić podatek dochodowy itp. 

Czy można opłacić podatek gotówką? 

Jak najbardziej, podatki można opłacić gotówką. Stanowi o tym Ordynacja podatkowa. Podatek w formie gotówkowej można opłacić m.in. w kasie organu podatkowego, na poczcie, w biurze usług prawniczych…

Nie jest to jednak aż tak proste, ponieważ istnieją wyjątki. Ordynacja podatkowa stanowi, że osoby prowadzące działalność gospodarczą i prowadzących księgę przychodów i rozchodów, a także księgę rachunkową. 

Video button