Limit płatności gotówkowej 

Do tej pory limity płatności gotówkowych dotyczyły transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Obecnie rząd wprowadził tę zasadę również w przypadku transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem. Tu pojawia się także obowiązek posiadania terminalu, a już od lipca nowego roku niezbędne będzie połączenie terminala z internetową kasą fiskalną. Umożliwi to realizacji płatności bezgotówkowych przy transakcjach B2B, B2C. 

Uwaga! Limit bezgotówkowych transakcji pomiędzy przedsiębiorcami zostanie zmniejszony od 2022 roku i wyniesie zaledwie 8 tysięcy! 

Nabycie sprawdzające 

Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji sprzedaży z osobami prywatnymi. Jeżeli nabijane są transakcje na kasie, to jest również obowiązek wydania paragonu fiskalnego. Od 2022 roku urząd skarbowy będzie mógł to sprawdzić! W tym celu stosowane będzie właśnie nabycie sprawdzające. 

Grupa VAT i Polski Ład

Polski Ład wprowadzi opcję łączenia się firm, które są powiązane ekonomicznie, organizacyjnie oraz finansowo. Łączą się one w celu rozliczenia z tytułu podatku VAT. Jest to korzystny zabieg, który umożliwi minimalizację obowiązków związanych ze sprawozdawstwem. 

Usługi finansowe 

Od stycznia będzie istniała również możliwość nieprzymuszonego opodatkowania usług finansowych. Chodzi o usługi, które do tej pory były zwolnione z podatku VAT. Chodzi tu o nic innego, jak o atrakcyjność danej firmy dla nabywców. To jednak nie koniec, dobrowolne nałożenie opodatkowania na usługi finansowe będzie wiązał się z możliwością odliczeń podatku VAT. 

Korekta JPK_V7 a czynny żal 

Od 2022 roku podatnicy, którzy składają korektę JPK_V7, która z kolei dotyczy jedynie części ewidencyjnej, nie będą już mieli obowiązku składania czynnego żalu. 

Wiążąca informacja stawkowa, a Polski Ład

WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa – tu pojawi się jedna zmiana. Polski Ład określa, że w przypadku porozumienia inwestycyjnego WIS nie będzie wydawany. 

JPK_PKPiR i JPK_EWP i ewidencja środków trwałych

Nie od 2022, a od 2023 zgodnie z Polskim Ładem powstanie obowiązek, aby każdego miesiąca dostarczyć do urzędu JPK, który dotyczy KPiR (zasady ogólne, podatek liniowych) bądź ewidencję przychodów (ryczałt). Obowiązek dotyczy również przekazywania ewidencji środków trwałych, a także WNIP. 

Video button