Mówiąc o składkach ZUS mamy na myśli większe lub mniejsze kwoty. Od czego zależy ich wysokość? 

Składka ZUS, czyli składka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która jest odprowadzana przez przedsiębiorców oraz pracowników. 
Wysokość takiej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależy głównie od najniższego wynagrodzenia oraz przeciętnego wynagrodzenia za pracę.  

Obecnie minimalne wynagrodzenie to 3010 zł brutto, zaś przeciętne wynagrodzenie wynosi niecałe 6 tysięcy brutto (dokładnie 5922 zł).  

Standardowe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to składki społeczne, w których skład wchodzą składki wypadkowe, rentowe, emerytalne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Powyższe składki są obowiązkowe dla każdego, kto prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Uwaga! Należy wspomnieć o tym, że postawą do składek będzie 60% prognozowanego wynagrodzenia! 

Co musisz wiedzieć o preferencyjnych składkach ZUS? 

Istnieje również możliwość skorzystania z preferencyjnych składek do ZUSu. Można z nich skorzystać do 2 lat i nie są one obligatoryjne. W tym przypadku podstawę do składek stanowi 30% minimalnej stawki wynagrodzenia. Wspominaliśmy o niej już wyżej. Ponieważ w tym roku jest to kwota około 3 tysięcy złotych brutto, to podstawą będzie około 900 złotych. 

Jak ma się do tego składka zdrowotna dla przedsiębiorców i pracowników? 

2022 r. będzie pełen zmian w związku z nowym, Polskim Ładem. To również pojawiają się zmiany w kwestii składek zdrowotnych do ZUSu. Wysokość takich składek będzie zależna od wybranej formy podatku dochodowego. Firmy, które wybrały podatek liniowy, będą płaciły składkę zdrowotną wyliczaną  na podstawie wartości dochodu. Ryczałtowcy  na podstawie przychodu, zaś osoby, które wybrały kartę podatkową, będą rozliczały się z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Video button