Żyjemy w kraju, w którym każdy z nas może otworzyć swoją własną działalność, niezależnie od jej charakteru. O ile jest ona zgodna z prawem, odprowadzamy podatki i stosujemy się do wszelkich zasad, to możemy cieszyć się dochodami z własnego biznesu. Okazuje się, jednak że ci, którzy w sposób rażący naruszali prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej, mogą otrzymać zakaz jej prowadzenia. Brzmi nierealnie? A jednak to prawda.     

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Wiemy już, że możliwe jest nałożenie na osobę zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Taką możliwość reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe, z którą każdy przedsiębiorca powinien być zapoznany jeszcze zanim otworzy swoją firmę. 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to bardzo poważna forma kary za brak zdyscyplinowania ze strony przedsiębiorcy. Taką karę może wymierzyć jedynie sąd, dlatego warto podkreślić, że żaden organ administracyjny nie może wydać decyzji o zakazie. Musi to być orzeczenie sądu. 

Osoby, które otrzymały zakaz, mogą w czasie trwania zakazu pracować jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych lub umowy o pracę. 

Ważne! Zakaz nałożony na przedsiębiorcę może trwać od roku, aż do 10 lat! 

Kto może otrzymać zakaz prowadzenia działalności? 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski musi być umotywowany nieprawidłowym działaniem przedsiębiorcy. Po prostu dotyczy to osób, które zignorowały obowiązki wynikające z prawa upadłościowego. Jeżeli firma staje się niewypłacalna, powinna ogłosić upadłość. Właściciel takiej firmy ma na to 30 dni od chwili kiedy przestał być wypłacalny. Najczęściej karani przedsiębiorcy, to właśnie ci, którzy nie zastosowali się do przepisu o 30 dniach na ogłoszenie upadłości. 

Uwaga! Uważa się, że firmę można uznać za niewypłacalną, jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie jest w stanie uregulować  należności za każdy miesiąc. Zgłoszenie upadłości jest obligatoryjne! 

Kiedy przedsiębiorca — dłużnik zgłosi upadłość, rozpoczyna się postępowanie upadłościowe. Brak współpracy w trakcie takiego postępowania może skutkować zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. 

Niezależnie od wielkości prowadzonej dotychczas działalności (spółka, działalność jednoosobowa…) zakaz będzie wprowadzany w życie w razie potrzeby i będzie dotyczył osób stojących na czele firmy. 

Kto kieruje sprawę do sądu? 

Oczywiście, nie jest tak, że sąd sam zainteresuje się naszą sprawą. Zazwyczaj za wniosek o skierowanie sprawy do sądu i zakaz prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy, jest odpowiedzialny Prezes UOKiK i KNF, zarządca przymusowy czy syndyk. Wierzyciele i prokuratorzy to główne grupy podmiotów uprawnionych do składania wniosków. 

Video button