Czy mając firmę możliwa jest zmiana nazwy firmy? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach? Sprawdzamy! 

Każdy, kto posiada firmę w Polsce, musi nadać jej jakąś nazwę. Bez niej rejestracja firmy będzie po prostu niemożliwa. Zgodnie z prawem, w zależności od formy działalności, są pewne wytyczne, które nazwa musi zawierać. W najbardziej popularnej, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa musi zawierać imię i nazwisko osoby zakładającej, czyli przedsiębiorcy. Zmiana nazwy firmy jest możliwa, ale są pewne zasady.

Z kolei w przypadku spółki cywilnej w nazwie powinny znaleźć się imiona oraz nazwiska wszystkich wspólników. Oczywiście nie jest tak, że firma powinna nazywać się jedynie nazwiskami, ale można dodać do niej dodatkowe elementy, które będą pasowały do formy działalności. Istotne jest to, że zakładając firmę, można zgłosić również skróconą nazwę i powszechnie jej używać. W takiej sytuacji jednak należy pamiętać, że we wszelkiej dokumentacji, łącznie z fakturami, musimy używać pełnej nazwy, a nie skrótu.

Ważne! Wybierając dodatkowe elementy nazwy firmy, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy ktoś do tej pory nie używa takiej nazwy. Warto unikać dla własnego bezpieczeństwa powielania nas w innych firm. Należy przeprowadzić badania dostępności nazwy. 

Zamian nazwy firmy – możliwości

I tak i nie. Nie, dlatego że w nazwie widnieje imię i nazwisko jej właściciela i to nie może się zmienić. Tak, dlatego że istnieje bardzo wiele powodów, dla których zmiana byłaby potrzebna. W takiej sytuacji zmiana nazwy firmy jest możliwa. Możemy zmienić wszystko, co znajduje się w nazwie firmy poza imieniem i nazwiskiem i właściciela. 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinni wpisać tę zmianę do CEIDG. Dzieje się to poprzez wypełnienie formularza wniosku CEIDG – 1. Co ciekawe i wygodne, to wystarczy, bo CEIDG prześle te informacje dalej, czyli do skarbówki, do ZUSu i wszystkich innych kluczowych instytucji. 

Uwaga! Jeżeli zmieniamy nazwy naszej firmy, to musimy przyjrzeć się również dokumentacji. Nie zmieniamy danych na fakturach, które były wystawione przed zmianą, ale musimy zwrócić szczególną uwagę na faktury wystawione po zmianie. Tam musi znaleźć się nowa nazwa! 

Video button