ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Author page: Tax Credit

Czynny żal

Wysyłka JPK_VAT a czynny żal — wzór formularza

Każdy przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, musi przekazywać do urzędu skarbowego JPK (Jednolite Pliki Kontrolne) VAT. Czym jest czynny żal? Kodeks karny skarbowy reguluje instytucje czynnego żalu. Określa on, że nie podlegają karze osoba, która popełniła wykroczenie skarbowe w postaci niedostarczenia odpowiednich dokumentów w określonym terminie, w jak najszybszym czasie powiadomiła o tym urząd skarbowy, przedstawiając powody takiego…

Czytaj więcej

Zmiana miejsca zamieszkania – jak zmienić urząd skarbowy?

Odpowiedni urząd Jeżeli do tej pory myśleliście, że niezależnie od tego gdzie mieszkacie, tam właśnie możecie rozliczać swoje sprawy finansowe w urzędzie skarbowym, to niestety jesteście w błędzie. Najpierw należy to sformalizować. Każda osoba, która ma pewne zobowiązania i musi być w stałym kontakcie z urzędem skarbowym, podlega tak zwanej właściwości urzędu skarbowego. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z Ordynacją podatkową właściwość urzędu skarbowego określa się, biorąc…

Czytaj więcej

Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracownika

Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracownika?

Pracodawca, który zatrudnia pracowników w swojej firmie, w ramach umowy o pracę, ma obowiązek prowadzenia akt osobowych takiego pracownika. Oczywiście, najczęściej nie robi tego sam pracodawca, a pracownik administracyjny oddelegowany do tego typu zadań.  Aby dobrze zrozumieć, czym są akta osobowe pracownika i jaka jest ich wartość, należałoby zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku.…

Czytaj więcej

Jak ewidencjonować zwrot towaru — poradnik

Jak ewidencjonować zwrot towaru — poradnik

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży w ramach kasy fiskalnej, a także jej ewidencję, musi także prowadzić ewidencję zwrotów towarów. Taka dokumentacja będzie niezbędna do określenia ostatecznych przychodów w miesiącu. Paragon a zwrot towaru Wiemy, że kasa fiskalna służy przede wszystkim do obsługi klientów fizycznych. Każdą sprzedaż, która jest dokonywana na rzecz osób fizycznych czy rolników ryczałtowych będzie zarejestrowana na kasie fiskalnej. Oczywiście,…

Czytaj więcej

Video button